Logowanie

DZ. URZ. 2012.2158

Tytuł:

uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Iwaniska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2158
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2158

UCHWAŁA NR XXVII/182/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009r. poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Iwaniska uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/179/2012 z dnia 15 marca 2012r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok dotyczącego wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

14:32:50

Przewodniczący Rady Gminy inż. Piotr Kidoń

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2158

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2393

  uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2157

  decyzja nr OŁO-4210-27(7)/2012/275/X/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2156

  decyzja nr OŁO-4210-26(7)/2012/29/XII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2155

  uchwała nr XVIII / 128 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2154

  uchwała nr XXV/44/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2153

  uchwała nr VII/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.