Logowanie

DZ. URZ. 2012.2168

Tytuł:

uchwała nr XIX/194/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Miasta Sandomierza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2168
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2168

UCHWAŁA NR XIX/194/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ?d?, lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.). Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: § 1. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XIV/138/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Nr XIV/138/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XIV/138/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Nr XIV/138/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

14:31:42

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2168

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Sochacki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2168

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/194/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2168

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/194/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2168

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/194/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2168

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/194/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2168

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2168
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2388

  uchwała nr XX/202/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2009.410.2957

  uchwała nr XXXVIII/320/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.398.2888

  uchwała nr XXXVII/311/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.37.576

  uchwała nr XXVIII/252/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.260.2041

  uchwała nr XXXII/287/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2167

  uchwała nr XIX/193/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2166

  uchwała nr XIX/191/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy.

 • DZ. URZ. 2012.2165

  uchwała nr XXVI/179/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2164

  uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2163

  uchwała nr XXXIII/203/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.