Logowanie

DZ. URZ. 2012.2255

Tytuł:

uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Libiążu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2255
Hasła:Zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok" Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Miejska w Libiążu postanawia: § 1. Przyjąć ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok?, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Tracą moc uchwały Nr II/10/98 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 listopada 1998 r. w sprawie przeprowadzania akcji wyłapywania bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Libiąż i Nr XLI/261/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż". § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogumiła Latko

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2255

Załącznik do Uchwały Nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2255

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogumiła Latko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3327

  uchwała nr XIV-22/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012 r."

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3061

  uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4718

  uchwała nr XXII.188.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2254

  uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2253

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2252

  uchwała nr XVI/128/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie.

 • DZ. URZ. 2012.2251

  uchwała nr XVI/127/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubince.

 • DZ. URZ. 2012.2250

  uchwała nr XVI/126/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.