Logowanie

DZ. URZ. 2012.2276

Tytuł:

uchwała nr XXII/293/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Chojnice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-05
Organ wydający:Rada Gminy w Chojnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2276
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

10:23

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Chojnice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. " a " i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)oraz art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Rada Gminy uchwala, co następuje § 1. Opłatę targową pobiera się w miejscach, w których prowadzony jest handel w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych. § 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następujących wysokościach: 1. za zajęcie powierzchni targowej ? 10 zł. za każdy metr kwadratowy. 2. za sprzedaż z samochodu: a) osobowy ? 10 zł b) dostawczy ? 20 zł § 3. Opłata targowa jest pobierana bezpośrednio w danym dniu w miejscu handlu przez inkasentów za pokwitowaniem . § 4. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują osoby określone w załączniku Nr 1. § 5. Inkasenci opłaty targowej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty. Inkasenci mają obowiązek rozliczania się z przyjętych wpłat do dziesiątego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 7. Traci moc Uchwała Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2276

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Leszczyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2276

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/293/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2012 r.

Poboru opłaty targowej na terenie Gminy Chojnice dokonują pracownicy Urzędu Gminy: Ewa Łepek, Mirosława Perszewska oraz w poszczególnych sołectwach Gminy Chojnice:

L.P. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Angowice Charzykowy Chojnaty Ciechocin Czartołomie - Jarcewo Doręgowice Funka Granowo Klawkowo Klosnowo Kłodawa Kopernica Kruszka Lotyń Lichnowy Moszczenica Nieżychowice Nowa Cerkiew Ogorzeliny Ostrowite Pawłowo Pawłówko Powałki Racławki Sławęcin Silno Swornegacie Topole Zbeniny SOŁECTWO NAZWISKO I IMIĘ Jeszke Krzysztof Ilkowski Jędrzej Kałduński Mirosław Wysocki Henryk Drążkowska Jolanta Nowakowski Józef Jankowski Marek Kuczkowska Krystyna Pokojska Ludwika Knop Elżbieta Piesik Robert Rapatt Bogdan Hinc Kazimierz Kubczak Arkadiusz Rudnik Mariusz Kalinowska Józefa Kobus Andrzej Wirkus Tadeusz Behrendt Tadeusz Majer Krzysztof Śliwiński Eugeniusz Pażontka Lipińska Mariola Jaśkiewicz Joanna Zdebska Zofia Sikora Kazimierz Szymczyk Ryszard Wiśniewski Grzegorz Look Mirosław Cysewski Józef
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.285

  uchwała nr XVII/ 211/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.8.

  uchwała nr XXXVI/189/2009 Rady Gminy Janowo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/177/2009 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.1428

  uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.1775

  uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Zasady wymiaru kary grzywny

  Sąd wyznacza karę grzywny w stawkach dziennych, co to oznacza? Od czego zależy wysokość i ilość tych stawek? Czy są jakieś normy prawne wyznaczające ich wysokość?

 • Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

  Jak wygląda egzekucja wyroku skazującego w sprawie karnej (100 stawek dziennych oraz koszty postępowania i opłata). Co w przypadku, gdy skazany nie odwoła się od wyroku (...)

 • Stawka dzienna w przypadku grzywny

  Jaka jest na dzień dzisiejszy wartość tzw. stawki dziennej liczonej jako wielokrotność w przypadku kary grzywny?

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2275

  uchwała nr XXII/ 289/ 2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chojniczki

 • DZ. URZ. 2012.2274

  uchwała nr XXIV / 212 / 2012 Rady Miasta Ustka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII / 382 / 2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ustki.

 • DZ. URZ. 2012.2273

  uchwała nr XIV/134//2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

 • DZ. URZ. 2012.2272

  uchwała nr XXVIII/229/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XVIII/ 125/ 2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2012

 • DZ. URZ. 2012.2271

  uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.