Logowanie

DZ. URZ. 2012.2320

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-14
Organ wydający:Rada Gminy Iwaniska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2320
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 2320

UCHWAŁA NR XXXVI/212/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zmianami). Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

13:53:21

Przewodniczący Rady Gminy inż. Piotr Kidoń

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2320

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2393

  uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2319

  uchwała nr XXXV/210/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2318

  uchwała nr XXXIV/206/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2317

  uchwała nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2316

  uchwała nr XIX/193/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2315

  uchwała nr XXII/177/2012 Rady Gminy Górno z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/162/2012 Rady Gminy Górno z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.