Logowanie

DZ. URZ. 2012.2393

Tytuł:

uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Gminy Wiślica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2393
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2409

  uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/183/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. 2009.206.1728

  uchwała nr XXIX/168/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica

 • DZ. URZ. 2012.2251

  uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • DZ. URZ. 2012.2250

  uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Wiślica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. 2011.237.2743

  uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2392

  uchwała nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Iłżecką, Najświętszej Marii Panny, Długą zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na obszarze miasta Starachowice

 • DZ. URZ. 2012.2391

  uchwała nr VI/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Ostrowieckiej, Smugowej, Miodowej, Kasztanowej, Pustowójtówny, Al. Wyzwolenia ? na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie E7 - PKS

 • DZ. URZ. 2012.2390

  uchwała nr XX/207/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza

 • DZ. URZ. 2012.2389

  uchwała nr XX/206/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz.

 • DZ. URZ. 2012.2388

  uchwała nr XX/202/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.