Logowanie

DZ. URZ. 2012.2410

Tytuł:

uchwała nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-11
Organ wydający:Rada Powiatu Malborskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2410
Hasła:apteki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:07

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Ustala się harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. § 2. Apteki ogólnodostępne funkcjonujące na terenie powiatu malborskiego pełnią dyżury całodobowe w dni powszednie, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, zgodnie z ustalonym harmonogramem. § 3. 1. Apteka zobowiązana do pełnienia dyżuru zapewnia we własnym zakresie zastępstwo w przypadku niemożności jego pełnienia w wyznaczonym terminie. 2. Apteka wprowadzająca zmianę dyżuru jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tej zmianie Starostwo Powiatowe w Malborku, kierowników wszystkich aptek oraz Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską. § 4. Właściciel (kierownik) apteki ogólnodostępnej zobowiązany jest pisemnie powiadomić Starostwo Powiatowe w Malborku o zawieszeniu działalności, likwidacji lub zmianie siedziby apteki, jak również każdorazowo o zmianie godzin pracy apteki w terminie 60 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian. § 5. Informacje o dyżurach aptek umieszczone zostaną w widocznym miejscu w każdej aptece i placówce służby zdrowia na terenie powiatu malborskiego. § 6. Traci moc Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2410

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego Piotr Szwedowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2410

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO

Lp. 1.

MALBORK

Apteka "Akacjowa" ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork (55) 273-42-60 Apteka " Alba" ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork (55) 247-62-95 Apteka "Dbam o Zdrowie" ul. Jasna 10 82-200 Malbork (55) 272-22-12 Apteka "Dr Max" ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork (55) 272-91-32 Apteka "Europharm" ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork (55) 272-33-87 Apteka "Gemini" ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork (55) 272-08-10 Apteka w Kałdowie ul. Solskiego 1 82-200 Malbork (55) 272-80-81 Apteka "Malborska"

godziny otwarcia apteki poniedziałeksobota niedziela piątek 8.00 ? 19.30 8.00 ? 14.00 -

2.

8.00 ? 21.00

8.00 ? 21.00

8.00 ? 21.00

3.

8.00 ? 20.00

9.00 ? 14.00

-

4.

6.00 ? 23.00

6.00 ? 23.00

6.00 ? 23.00

5.

8.00 ? 20.00

8.00 ? 15.00

-

6.

8.00 ? 20.00

8.00 ? 15.00

-

7.

8.00 ? 18.00

-

-

8.

8.00 ? 20.00

8.00 ? 15.00

-

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2410

ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork (055) 273-52-33 9. Apteka "MEDERI plus" ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork (055) 273-17-06 8.00 ? 20.00 8.00 ? 14.00 -

10. Apteka "Medical" ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork (55) 261-02-03 11. Apteka "Melisa" ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork (055) 273-14-50 12. Apteka "Południe" ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork (055) 272-50-18 13. Apteka "Św. Jana" ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork (055) 272-53-68

8.00 ? 20.00

8.00 ? 14.00

-

8.00 ? 20.00

8.00 ? 20.00

8.00 ? 20.00

8.00 ? 20.00

9.00 ? 15.00

-

8.00 ? 19.00

9.00 ? 14.00

-

Lp. 1.

NOWY STAW Apteka "Staromiejska? ul. Kościuszki 4 82-230 Nowy Staw (55) 271-56-47 Apteka "Plus II" ul. Gen. J. Bema 9/1 82-230 Nowy Staw (55) 267-08-77

godziny otwarcia apteki poniedziałeksobota niedziela piątek 8.00 ? 18.00 9.00 ? 14.00 -

2.

8.00 ? 18.00

-

-

Lp. 1.

STARE POLE Apteka "Rodzinna" ul. Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole

godziny otwarcia apteki poniedziałeksobota niedziela piątek 8.15 ? 17.00 9.00 ? 13.00 -

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2410

(55) 271-34-63

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2410

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO NA OKRES OD 01.07.2012 DO 30.09.2012 R.

SIERPIEŃ

01.08.2012 r. 02.08.2012 r. 03.08.2012 r. 04.08.2012 r. 05.08.2012 r. 06.08.2012 r. 07.08.2012 r. 08.08.2012 r. 09.08.2012 r. 10.08.2012 r. 11.08.2012 r. 12.08.2012 r. 13.08.2012 r. 14.08.2012 r. 15.08.2012 r. 16.08.2012 r. 17.08.2012 r. 18.08.2012 r. 19.08.2012 r. 20.08.2012 r. 21.08.2012 r. 22.08.2012 r. 23.08.2012 r. 24.08.2012 r. 25.08.2012 r. 26.08.2012 r. 27.08.2012 r. 28.08.2012 r.

Apteka "Akacjowa" Apteka "Gemini" Apteka "Alba" Apteka w Kałdowie Apteka "Melisa" Apteka "Południe" Apteka "MEDERI plus" Apteka "Europharm" Apteka "Św. Jana" Apteka "Dbam o Zdrowie" Apteka "Malborska" Apteka "Dr Max" Apteka "Medical" Apteka "Akacjowa" Apteka "Gemini" Apteka "Alba" Apteka w Kałdowie Apteka "Melisa" Apteka "Południe" Apteka "MEDERI plus" Apteka "Europharm" Apteka "Św. Jana" Apteka "Dbam o Zdrowie" Apteka "Malborska" Apteka "Dr Max" Apteka "Medical" Apteka "Akacjowa" Apteka "Gemini"

82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2410

29.08.2012 r. Apteka "Alba" 30.08.2012 r. Apteka w Kałdowie 31.08.2012 r. Apteka "Melisa"

82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2410

WRZESIEŃ

01.09.2012 r. Apteka "Południe" 02.09.2012 r. Apteka "MEDERI plus" 03.09.2012 r. Apteka "Europharm" 04.09.2012 r. Apteka "Św. Jana " 05.09.2012 r. Apteka "Dbam o Zdrowie" 06.09.2012 r. Apteka "Malborska" 07.09.2012 r. Apteka "Dr Max" 08.09.2012 r. Apteka "Medical" 09.09.2012 r. Apteka "Akacjowa" 10.09.2012 r. Apteka "Gemini" 11.09.2012 r. Apteka "Alba" 12.09.2012 r. Apteka w Kałdowie 13.09.2012 r. Apteka "Melisa" 14.09.2012 r. 15.09.2012 r. 16.09.2012 r. 17.09.2012 r. 18.09.2012 r. 19.09.2012 r. 20.09.2012 r. 21.09.2012 r. 22.09.2012 r. 23.09.2012 r. 24.09.2012 r. 25.09.2012 r. 26.09.2012 r. 27.09.2012 r. 28.09.2012 r. 29.09.2012 r. 30.09.2012 r.

Apteka "Południe" Apteka "MEDERI plus" Apteka "Europharm" Apteka "Św. Jana" Apteka "Dbam o Zdrowie" Apteka "Malborska" Apteka "Dr Max" Apteka "Medical" Apteka "Akacjowa" Apteka "Gemini" Apteka "Alba" Apteka w Kałdowie Apteka "Melisa" Apteka "Południe" Apteka "MEDERI plus" Apteka "Europharm" Apteka "Św. Jana"

82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2410

PAŹDZIERNIK

01.10.2012 r. Apteka "Dbam o Zdrowie" 02.10.2012 r. Apteka "Malborska" 03.10.2012 r. Apteka "Dr Max" 04.10.2012 r. Apteka "Medical" 05.10.2012 r. Apteka "Akacjowa" 06.10.2012 r. Apteka "Gemini" 07.10.2012 r. 08.10.2012 r. 09.10.2012 r. 10.10.2012 r. 11.10.2012 r.

Apteka "Alba" Apteka w Kałdowie Apteka "Melisa" Apteka "Południe" Apteka "MEDERI plus"

82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37

12.10.2012 r. Apteka "Europharm" 13.10.2012 r. Apteka "Św. Jana" 14.10.2012 r. Apteka "Dbam o Zdrowie" 15.10.2012 r. Apteka "Malborska" 16.10.2012 r. Apteka "Dr Max" 17.10.2012 r. Apteka "Medical" 18.10.2012 r. Apteka "Akacjowa" 19.10.2012 r. Apteka "Gemini" 20.10.2012 r. Apteka "Alba" 21.10.2012 r. 22.10.2012 r. 23.10.2012 r. 24.10.2012 r. 25.10.2012 r. 26.10.2012 r. 27.10.2012 r. 28.10.2012 r. 29.10.2012 r. 30.10.2012 r. 31.10.2012 r.

Apteka w Kałdowie Apteka "Melisa" Apteka "Południe" Apteka "MEDERI plus" Apteka "Europharm" Apteka "Św. Jana" Apteka "Dbam o Zdrowie" Apteka "Malborska" Apteka "Dr Max" Apteka "Medical" Apteka "Akacjowa"

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2410

LISTOPAD

01.11.2012 r. Apteka "Gemini" 02.11.2012 r. Apteka "Alba" 03.11.2012 r. Apteka w Kałdowie 04.11.2012 r. Apteka "Melisa" 05.11.2012 r. Apteka "Południe" 06.11.2012 r. Apteka "MEDERI plus" 07.11.2012 r. Apteka "Europharm" 08.11.2012 r. Apteka "Św. Jana" 09.11.2012 r. Apteka "Dbam o Zdrowie" 10.11.2012 r. Apteka "Malborska" 11.11.2012 r. Apteka "Dr Max" 12.11.2012 r. Apteka "Medical" 13.11.2012 r. Apteka "Akacjowa" 14.11.2012 r. 15.11.2012 r. 16.11.2012 r. 17.11.2012 r. 18.11.2012 r. 19.11.2012 r. 20.11.2012 r. 21.11.2012 r. 22.11.2012 r. 23.11.2012 r. 24.11.2012 r. 25.11.2012 r. 26.11.2012 r. 27.11.2012 r. 28.11.2012 r. 29.11.2012 r. 30.11.2012 r.

Apteka "Gemini" Apteka "Alba" Apteka w Kałdowie Apteka "Melisa" Apteka "Południe" Apteka "MEDERI plus" Apteka "Europharm" Apteka "Św. Jana" Apteka "Dbam o Zdrowie" Apteka "Malborska" Apteka "Dr Max" Apteka "Medical" Apteka "Akacjowa" Apteka "Gemini" Apteka "Alba" Apteka w Kałdowie Apteka "Melisa"

82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2410

GRUDZIEŃ

01.12.2012 r. Apteka "Południe" 02.12.2012 r. Apteka "MEDERI plus" 03.12.2012 r. Apteka "Europharm" 04.12.2012 r. Apteka "Św. Jana" 05.12.2012 r. Apteka "Dbam o Zdrowie" 06.12.2012 r. Apteka "Malborska" 07.12.2012 r. Apteka "Dr Max" 08.12.2012 r. Apteka "Medical" 09.12.2012 r. Apteka "Akacjowa" 10.12.2012 r. Apteka "Gemini" 11.12.2012 r. Apteka "Alba" 12.12.2012 r. Apteka w Kałdowie 13.12.2012 r. Apteka "Melisa" 14.12.2012 r. 15.12.2012 r. 16.12.2012 r. 17.12.2012 r. 18.12.2012 r. 19.12.2012 r. 20.12.2012 r. 21.12.2012 r. 22.12.2012 r. 23.12.2012 r. 24.12.2012 r. 25.12.2012 r. 26.12.2012 r. 27.12.2012 r. 28.12.2012 r. 29.12.2012 r. 30.12.2012 r. 31.12.2012 r.

Apteka "Południe" Apteka "MEDERI plus" Apteka "Europharm" Apteka "Św. Jana" Apteka "Dbam o Zdrowie" Apteka "Malborska" Apteka "Dr Max" Apteka "Medical" Apteka "Akacjowa" Apteka "Gemini" Apteka "Alba" Apteka w Kałdowie Apteka "Melisa" Apteka "Południe" Apteka "MEDERI plus" Apteka "Europharm" Apteka "Św. Jana" Apteka "Dbam o Zdrowie"

82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 75 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork, ul. Dworcowa 17 82-200 Malbork, ul. Sienkiewicza 37 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 48 82-200 Malbork, ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 23/1 82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 40 82-200 Malbork, ul. Konopnickiej 12 82-200 Malbork, ul. Jasna 10
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2756

  uchwała nr XVII/192/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2735

  uchwała nr XVII/196/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chojnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1426

  uchwała nr 354/08 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.200.3637

  uchwała nr XV/79/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek w Powiecie Przeworskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2876

  uchwała nr XII/87/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2012 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2409

  uchwała nr XXIV/311/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2408

  uchwała nr XXVIII/540/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2407

  uchwała nr XXI / 209 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2011r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.2406

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Skórcz z dnia 30 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKÓRCZ ZA ROK 2011

 • DZ. URZ. 2012.2405

  uchwała nr XXV/236/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Bolesławice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.