Logowanie

DZ. URZ. 2012.2417

Tytuł:

uchwała nr XXIV/317/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Miejska Rumi
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2417
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:40

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje: § 1. Ustala się obowiązkowe pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia w wysokości 26 godzin tygodniowo. § 2. Traci moc uchwała Nr XXX/321/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia obowiązkowego pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rumia. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Tadeusz Piątkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2417
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4080

  uchwała nr 195/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4634

  uchwała nr XXII.189.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2328

  uchwała nr XVII/245/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wisła

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2939

  uchwała nr XIX/126/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Garwolin

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2416

  uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2415

  uchwała nr XXVIII/565/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku

 • DZ. URZ. 2012.2414

  uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/32/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. 2012.2413

  uchwała nr XVII/156/12 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Gdańskiego.

 • DZ. URZ. 2012.2412

  uchwała nr XXIV/318/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału miasta Rumi na okręgi wyborcze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.