Logowanie

DZ. URZ. 2012.2423

Tytuł:

uchwała nr XIX ? 248/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Miejska w Lęborku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2423
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:52

w sprawie: zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii powiatu. uchwala się, co następuje: § 1. Do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lęborka zalicza się ulicę Pomorską, przebiegającą przez działki nr 228, nr 191 obr. 1 oraz część działki nr 11 i nr 74 obr. 5, jak na załączniku graficznym do niniejszej Uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Stenka

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2423

Załącznik do Uchwały Nr XIX ? 248/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.142.2903

  uchwała nr XI-111/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 września 2011r. w sprawie: zaliczenia ulicy Majkowskiego do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5853

  uchwała nr XV.160.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4997

  uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2347

  uchwała nr X/79/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Kiedy droga jest drogą publiczną

  Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2422

  uchwała nr XIX ? 250/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.2421

  uchwała nr XIX/4/2012 Rady Miasta Pucka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej i wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2420

  uchwała nr XIII/78/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek

 • DZ. URZ. 2012.2419

  uchwała nr XVII/193/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Owidz, Barchnowy, Janowo ? działki nr: część 115/10, od 118 do 122, od 124 do 128, 130/2, część 132/15, część 132/16, 135 w obrębie Janowo oraz nr 42/1, 42/2 ? w obrębie Barchnowy.

 • DZ. URZ. 2012.2418

  uchwała nr 64/252/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.