Logowanie

DZ. URZ. 2012.2427

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/570/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2427
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:24

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska Na podstawie art.14a ust.1 i art.17 ust.4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. Nr 256, poz. 2572, zm.: Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; zm. 2005 r. : Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; zm. 2006 r.: Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; zm. 2007 r.: Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181 poz. 1292; zm. 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216, poz.1370; zm. 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145 poz. 917, Nr 219, poz. 1705; zm. 2010 r.: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz.1241; zm. 2011 r.: Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887) oraz w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. , Dz.U. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; zm. 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r.: Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; zm. 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; zm. 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. 2009 r.: Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; zm. 2010 r.: Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, zm. 2011 r.: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) § 1. Z dniem 1 września 2012 r. ustala się plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Z dniem 1 września 2012 r. ustala się plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Z dniem 1 września 2012 r. ustala się plan sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Traci moc Uchwała Nr X/139/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2427

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2427

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/570/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r.

WYKAZ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GDAŃSK

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 12 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 15 Szkoła Podstawowa nr 16 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 20 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 23 Szkoła Podstawowa nr 24 Szkoła Podstawowa nr 27 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 38 Szkoła Podstawowa nr 39 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 42 Szkoła Podstawowa nr 44 Szkoła Podstawowa nr 45 Szkoła Podstawowa nr 46 Szkoła Podstawowa nr 47 Szkoła Podstawowa nr 48 Szkoła Podstawowa nr 49 Szkoła Podstawowa nr 50 Szkoła Podstawowa nr 52 Szkoła Podstawowa nr 55 Szkoła Podstawowa nr 56 Szkoła Podstawowa nr 57 Szkoła Podstawowa nr 58 Szkoła Podstawowa nr 59 Szkoła Podstawowa nr 60

Placówka

Adres ul. Gojawiczyńskiej 10 ul. Marusarzówny 10 ul. Łąkowa 61 ul. Meissnera 9 ul. Słabego 6 ul. Dragana 2 ul. Stryjewskiego 28 ul. Człuchowska 6 ul. Kartuska 126 a ul. Smoluchowskiego 13 ul. Ubocze 3 ul. Czarnieckiego 2 ul. Krasickiego 10 ul. Hoene 6 ul. Wczasy 3 ul. Na Stoku 43 ul. Opacka 7 ul. Lilii Wenedy 19 ul. Srebrniki 10 ul. Wąsowicza 30 ul. Leśna Góra 2 ul. Obywatelska 1 ul. Stroma 19 ul. Czajkowskiego 1 ul. Jagiellońska 24 ul. Matki Polki 3a ul. Arkońska 17 ul. Reformacka 18 ul. Burzyńskiego 10 ul. Legionów 11 ul. Grobla IV 8 ul. Kościuszki 111 ul. Wolności 6 A ul. Małomiejska 8a ul. Aksamitna 8 ul. Skarpowa 3 ul. Modra 2 ul. Chłopska 64

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2427

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Szkoła Podstawowa nr 61 Szkoła Podstawowa nr 62 Szkoła Podstawowa nr 65 Szkoła Podstawowa nr 69 Szkoła Podstawowa nr 70 Szkoła Podstawowa nr 75 Szkoła Podstawowa nr 76 Szkoła Podstawowa nr 77 Szkoła Podstawowa nr 79 Szkoła Podstawowa nr 80 Szkoła Podstawowa nr 81 Szkoła Podstawowa nr 82 Szkoła Podstawowa nr 83 Szkoła Podstawowa nr 84 Szkoła Podstawowa nr 85 Szkoła Podstawowa nr 86 Szkoła Podstawowa nr 87 Szkoła Podstawowa nr 88 Szkoła Podstawowa nr 89 Szkoła Podstawowa nr 92 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 4 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 15 Przedszkole nr 16 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 23 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 28 Przedszkole nr 31 Przedszkole nr 32 Przedszkole nr 33 Przedszkole nr 34 Przedszkole nr 35 Przedszkole nr 39 Przedszkole nr 41 Przedszkole nr 42 Przedszkole nr 43 Przedszkole nr 44 Przedszkole nr 46 Przedszkole nr 48 Przedszkole nr 49

ul. Sienna 26 ul. Kępna 38 ul. Śluza 6 ul. Zielony Trójkąt 1 ul. VII Dwór 6 ul. Subisława 22 ul. Jagiellońska 14 ul. Orłowska 13 ul. Kołobrzeska 49 ul. Opolska 9 ul. Siedleckiego 14 ul. Radarowa 26 ul. Stokłosy 1 ul. Otomińska 72 ul. Stolema 59 ul. Wielkopolska 20 ul. Tęczowa 6 ul. Boguckiego 44 ul. Szyprów 3 ul. Startowa 9 ul. Władysława IV 14 ul. Malczewskiego 31 ul. Do Studzienki 36 ul. Burzyńskiego 10a ul. Zator Przytockiego 7 ul. Fundamentowa 8 ul. Nowiny 2 ul. Raduńska 54 ul. Czyżewskiego 12b ul. Waryńskiego 36 ul. Rozłogi 13 ul. Glinki 7 ul. Lenartowicza 21 ul. Mozarta 33 ul. Kartuska 104a ul. Wolności 26 Trakt św. Wojciecha 320 ul. Gołębia 5 ul. Krowoderska 8 ul. Świętojańska 26 ul. Klonowicza 1a ul. Jagiellońska 12 ul. Wałowa 36 ul. Opacka 12a ul. Głęboka 19 ul. Michałowskiego 28 ul. Słabego 2 ul. Krasickiego 10 ul. Szuwary 2 ul. Tysiąclecia 13 ul. Śląska 35a

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2427

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Przedszkole nr 51 Przedszkole nr 52 Przedszkole nr 54 Przedszkole nr 57 Przedszkole nr 58 Przedszkole nr 59 Przedszkole nr 60 Przedszkole nr 61 Przedszkole nr 62 Przedszkole nr 63 Przedszkole nr 64 Przedszkole nr 66 Przedszkole nr 67 Przedszkole nr 71 Przedszkole nr 73 Przedszkole nr 74 Przedszkole nr 75 Przedszkole nr 81 Przedszkole nr 84 Przedszkole nr 85 Przedszkole nr 86 Przedszkole nr 87 Przedszkole nr 88 Przedszkole Specjalne nr 40 Przedszkole Specjalne nr 72 Przedszkole Specjalne nr 77 Przedszkole Specjalne w SOSW nr 2

ul.

Piastowska 102 ul. Jaśkowa Dolina 12 ul. Piastowska 92b ul. Kołobrzeska 71 ul. Szpaki 2 ul. Obrońców Wybrzeża 14 ul. Gospody 19 ul. Tęczowa 6 ul. Rzeczypospolitej 5 ul. Pilotów 15 ul. Gospody 20 ul. Startowa 27 ul. Dworska 14 ul. Diamentowa 13a ul. Czajkowskiego 1 ul. Magellana 3 ul. Wileńska 62 ul. Krzyżanowskiego 2 ul. Burgaska 5 ul. Chałubińskiego 15 ul. Dywizjonu 303 27 ul. Komandorska 77 ul. Meissnera 4 ul. Rzeczypospolitej 11 ul. Meissnera 13 ul. Abrahama 11/13 ul. Góreckiego 16

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2427

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/570/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r.

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GDAŃSK

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 12 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 15 Szkoła Podstawowa nr 16 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 20 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 23 Szkoła Podstawowa nr 24 Szkoła Podstawowa nr 27 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 38 Szkoła Podstawowa nr 39 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 42 Szkoła Podstawowa nr 44 Szkoła Podstawowa nr 45 Szkoła Podstawowa nr 46 Szkoła Podstawowa nr 47 Szkoła Podstawowa nr 48 Szkoła Podstawowa nr 49 Szkoła Podstawowa nr 50 Szkoła Podstawowa nr 52 Szkoła Podstawowa nr 55 Szkoła Podstawowa nr 56 Szkoła Podstawowa nr 57 Szkoła Podstawowa nr 58 Szkoła Podstawowa nr 59 Szkoła Podstawowa nr 60

Placówka ul. Gojawiczyńskiej 10 ul. Marusarzówny 10 ul. Łąkowa 61 ul. Meissnera 9 ul. Słabego 6 ul. Dragana 2 ul. Stryjewskiego 28 ul. Człuchowska 6 ul. Kartuska 126A ul. Smoluchowskiego 13 ul. Ubocze 3 ul. Czarnieckiego 2 ul. Krasickiego 10 ul. Hoene 6 ul. Wczasy 3 ul. Na Stoku 43 ul. Opacka 7 ul. Lilii Wenedy 19 ul. Srebrniki 10 ul. Wąsowicza 30 ul. Leśna Góra 2 ul. Obywatelska 1 ul. Stroma 19 ul. Czajkowskiego 1 ul. Jagiellońska 24 ul. Matki Polki 3A ul. Arkońska 17 ul. Reformacka 18 ul. Burzyńskiego 10 ul. Legionów 11 ul. Grobla IV 8 ul. Kościuszki 111 ul. Wolności6A ul. Małomiejska 8A ul. Aksamitna 8 ul. Skarpowa 3 ul. Modra 2 ul. Chłopska 64

Adres

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2427

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Szkoła Podstawowa nr 61 Szkoła Podstawowa nr 62 Szkoła Podstawowa nr 65 Szkoła Podstawowa nr 69 Szkoła Podstawowa nr 70 Szkoła Podstawowa nr 75 Szkoła Podstawowa nr 76 Szkoła Podstawowa nr 77 Szkoła Podstawowa nr 79 Szkoła Podstawowa nr 80 Szkoła Podstawowa nr 81 Szkoła Podstawowa nr 82 Szkoła Podstawowa nr 83 Szkoła Podstawowa nr 84 Szkoła Podstawowa nr 85 Szkoła Podstawowa nr 86 Szkoła Podstawowa nr 87 Szkoła Podstawowa nr 88 Szkoła Podstawowa nr 89 Szkoła Podstawowa nr 92

ul. Sienna 26 ul. Kępna 38 ul. Śluza 6 ul. Zielony Trójkąt 1 ul. VII Dwór 6 ul. Subisława 22 ul. Jagiellońska 14 ul. Orłowska 13 ul. Kołobrzeska 49 ul. Opolska 9 ul. Siedleckiego 14 ul. Radarowa 26 ul. Stokłosy 1 ul. Otomińska 72 ul. Stolema 59 ul. Wielkopolska 20 ul. Tęczowa 6 ul. Boguckiego 44 ul. Szyprów 3 ul. Startowa 9

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2427

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/570/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r.

WYKAZ PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GDAŃSK

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 8 Gimnazjum nr 9 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 12 Gimnazjum nr 13 Gimnazjum nr 15 Gimnazjum nr 16 Gimnazjum nr 17 Gimnazjum nr 18 Gimnazjum nr 19 Gimnazjum nr 20 Gimnazjum nr 21 Gimnazjum nr 24 Gimnazjum nr 25 Gimnazjum nr 26 Gimnazjum nr 27 Gimnazjum nr 28 Gimnazjum nr 29 Gimnazjum nr 30 Gimnazjum nr 31 Gimnazjum nr 32 Gimnazjum nr 33 Gimnazjum nr 34 Gimnazjum Sportowe nr 46 Gimnazjum nr 48 Gimnazjum nr 49 Gimnazjum nr 50

Placówka ul. Kartuska 32/34 ul. Chałubińskiego 13 ul. Wielkopolska 20 ul. Małomiejska 8A ul. Głęboka 11 ul. Hoene 6 ul. Żabi Kruk 5 ul. Śluza 3 ul. Gościnna 17 ul. Kłosowa 3 ul. Wrzeszczańska 29 ul. Krasickiego 10 ul. Subisława 22 ul. Burzyńskiego 10 ul. Startowa 9 ul. Meissnera 9 ul. Jagiellońska 5 ul. Zgody II 6 ul. Kołobrzeska 75 ul. Wąsowicza 30 ul. Kościuszki 8B ul. Traugutta 92

Adres ul. Wilka Krzyżanowskiego 6

ul. Gojawiczyńskiej 10 ul. Marusarzówny 10 ul. Beethovena 20 ul. Słabego 6 ul. Leśna Góra 2 ul. Boguckiego 44 ul. Wodnika 57 ul. Na Zaspę 31A ul. VII Dwór 6 ul. Stolema 59 ul. Szyprów 3 ul. Orłowska 13 ul. Kołobrzeska 75

Gimnazjum Przysposabiające do Pracy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4400

  uchwała nr XXI/105/ 2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz granic obwodów szkół podstawowych, gimnazjów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Miastków Kościelny

 • DZ. URZ. 2010.293.2014

  uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.741

  uchwała nr XXV /187/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skołyszyn.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2426

  uchwała nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

 • DZ. URZ. 2012.2425

  uchwała nr XXIV/359/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2424

  uchwała nr XIX ? 249/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.2423

  uchwała nr XIX ? 248/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.2422

  uchwała nr XIX ? 250/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.