Logowanie

DZ. URZ. 2012.2434

Tytuł:

uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2434
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:32

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 178,poz.1380, zm. Dz.U. z 2010r. Nr 57 poz. 353) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala , co następuje: § 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. § 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie. § 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr 22/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub  szkoleniu pożarniczym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/291/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Długołęka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/165/2008 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII.78.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Wojcieszów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2433

  uchwała nr XX/266/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych lub budynków użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom oraz oprocentowania rat z tytułu nabycia.

 • DZ. URZ. 2012.2432

  zarządzenie nr 210/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10

 • DZ. URZ. 2012.2431

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.14.2012.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2430

  uchwała nr XXVII/527/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia, rejon ulicy Olchowej na południe od ulicy Kartuskiej w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2429

  uchwała nr XXVII/526/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.