Logowanie

DZ. URZ. 2012.2486

Tytuł:

uchwała nr XX/56/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości : Straszyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2486
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2486

UCHWAŁA NR XX/56/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości : Straszyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami). Rada Gminy uchwala, co następuje : § 1. 1. 1 Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy Komandora K.Kraszewskiego - działka nr 105/3, położonej we wsi Straszyn gmina Pruszcz Gdański i nadaje się w zamian nazwę Sielankowa 2. Szczegółowe położenie ulicy zostało określone na mapie wsi Straszyn stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do wprowadzenia nazwy ulicy do ewidencji oraz do nadania numeracji porządkowej poszczególnym nieruchomościom. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

12:52:37

Przewodniczący Rady Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2486

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/56/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012 r.

mapa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.94.10

  uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLVIII/235/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozogi .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.182

  uchwała nr XXXIII/296/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Jedlnia-Letnisko

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/514/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy ulicy a księga wieczysta

  Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej zgadzają się wszystkie dane za wyjątkiem nazwy ulicy, ponieważ w ubiegłym roku została "przechrzczona". Czy powyższa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2485

  uchwała nr XXIII/244/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2484

  uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia: zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gmina Przodkowo (uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005r. - Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dnia 19 stycznia 2006r., poz. 101)

 • DZ. URZ. 2012.2483

  uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 11 lipca 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo

 • DZ. URZ. 2012.2482

  uchwała nr XXII/240/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2481

  aneks nr 14 . z dnia 30 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbudy,


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.