Logowanie

DZ. URZ. 2012.2562

Tytuł:

uchwała nr XIV/142/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Luzino
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2562
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 2562

UCHWAŁA NR XIV/142/2011 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zmianami) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami) RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE: § 1. 1. Przyjmuje się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ na lata 2011 - 2017 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Genowefa Kasprzyk

15:55:39

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2562

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2562

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2562

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2562

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2562

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2562

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2562

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2562

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2562
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.149

  uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

 • DZ. URZ. 2011.162.3402

  uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.908

  uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń na lata 2011-2017

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1078

  uchwała nr 89/XVI/11 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1598

  uchwała nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012 ? 2017.

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2561

  uchwała nr XXI/59/12 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck.

 • DZ. URZ. 2012.2560

  uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 roku, (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dn. 19 stycznia 2006 roku, poz. 101.)

 • DZ. URZ. 2012.2559

  uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. 2012.2558

  uchwała nr XVIII/202/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ?Szlak Bursztynowy?.

 • DZ. URZ. 2012.2557

  uchwała nr XX/51/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.