Logowanie

DZ. URZ. 2012.2566

Tytuł:

uchwała nr XVII/153/2012 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę o powołaniu Zespołu Szkół w Starym Targu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Stary Targ
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2566
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2566

UCHWAŁA NR XVII/153/2012 RADY GMINY W STARYM TARG z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwałę o powołaniu Zespołu Szkół w Starym Targu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. )- Rada Gminy Stary Targ uchwala , co następuje: § 1. W uchwale NrXV/98/04 Rady Gminy Stary Targ z dnia w sprawie powołania Zespołu Szkół w Starym Targu wprowadza się następujące zmiany: § 2. 1. §1 punkt 2 otrzymuje brzmienie -Szkoła Podstawowa im. Franciszka Jujki w Starym Targu Publiczne Gimnazjum w Starym Targu § 3. 2. §2 otrzymuje brzmienie Obwód szkoły podstawowej obejmuje następujące miejscowości: -Stary Dwór -Nowy Targ -Kątki -Mleczewo -Klecewo -Bukowo -Trankwice -Telkwice -Pozolia -Kościelec -Stary Dwór § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

11:07:39

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ Krzysztof Knapik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.377.3340

  uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych

 • DZ. URZ. 2011.377.3339

  uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 • DZ. URZ. 2011.570.6243

  uchwała nr 112/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu

 • DZ. URZ. 2010.363.2517

  uchwała nr LIX/638/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie : Zmiany Statutu Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

 • DZ. URZ. 2010.339.2351

  uchwała nr 408/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2565

  uchwała nr XV/130/2012 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie W sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2012 roku?

 • DZ. URZ. 2012.2564

  uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska gminnego  w Starej Kiszewie i zatwierdzenia jego regulaminu.

 • DZ. URZ. 2012.2563

  uchwała nr XIX/ 138 /12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.2562

  uchwała nr XIV/142/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

 • DZ. URZ. 2012.2561

  uchwała nr XXI/59/12 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.