Logowanie

DZ. URZ. 2012.2567

Tytuł:

wyrok nr II SA/Gd 122/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2567
Hasła:wyroki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2567

11:20:21

WYROK NR II SA/GD 122/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sygn. akt II SA/Gd 122/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk Sędziowie: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok Sędzia WSA Mariola Jaroszewska (spr.) Protokolant: Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Szczepkowska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2008r., nr XXV/270/2008 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej Ilona Panic
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.67

  wyrok nr II SA/Gd 978/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 23 lutego 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2566

  uchwała nr XVII/153/2012 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę o powołaniu Zespołu Szkół w Starym Targu

 • DZ. URZ. 2012.2565

  uchwała nr XV/130/2012 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie W sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2012 roku?

 • DZ. URZ. 2012.2564

  uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska gminnego  w Starej Kiszewie i zatwierdzenia jego regulaminu.

 • DZ. URZ. 2012.2563

  uchwała nr XIX/ 138 /12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.2562

  uchwała nr XIV/142/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.