Logowanie

DZ. URZ. 2012.2663

Tytuł:

uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-14
Organ wydający:Rada Miejska w Debrznie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2663
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 2663

UCHWAŁA NR XXVI/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz, U. z 2009 r. Nr 157, poz. 2140), i art. 13 pkt. 7 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 17, poz.95). § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011, Rada Miejska w Debrznie zatwierdza sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011 i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011. § 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

15:40:52

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debeznie Jan Adam Beme
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.151.3147

  uchwała nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżety Miasta i Gminy Debrzno za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.176.2570

  uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.126.4025

  uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5535

  uchwała nr XIX/151/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok i sprawozdania finansowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2662

  uchwała nr 214/g327/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2661

  uchwała nr 213/g291/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2660

  decyzja nr OGD-4210-33(9)/2012/592/IX/BP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2659

  uchwała nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kniaziewicza? w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2658

  uchwała nr 48/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA ? DWORCOWA - MŁODZIEŻOWA


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.