Logowanie

DZ. URZ. 2012.2720

Tytuł:

uchwała nr 178/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-06-12
Organ wydający:Rada Powiatu Nowosądeckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2720
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

11:50

w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie. Na podstawie art. 12, pkt.8 lit. i oraz art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), w związku z art.5c, pkt. 1 i art. 59 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Nowosądeckiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się II Liceum Ogólnokształcące w Grybowie, Liceum Profilowane w Grybowie, Technikum Uzupełniające w Grybowie oraz Szkołę Policealną w Grybowie, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie. § 2. Dokumentacja likwidowanych szkół w całości zostanie przejęta przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie. § 3. Mienie ruchome po zlikwidowanych szkołach, o których mowa w §1, przejmie Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3869

  uchwała nr 204/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4205

  uchwała nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Liceum Profilowanego dla młodzieży i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1887

  uchwała nr IV/20/157/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji szkół: Technikum Nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, IV Liceum Profilowanego, Szkoły Policealnej, Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11

 • DZ. URZ. 2012.2794

  uchwała nr XIX/198/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1885

  uchwała nr IV/20/155/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji szkół: II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2, III Liceum Profilowanego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2719

  uchwała nr 177/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Świętej Kingi w Łącku

 • DZ. URZ. 2012.2718

  uchwała nr 176/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmiany siedziby Technikum w Złockiem

 • DZ. URZ. 2012.2717

  uchwała nr 175/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złockiem

 • DZ. URZ. 2012.2716

  uchwała nr 174/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Złockiem

 • DZ. URZ. 2012.2715

  uchwała nr 170/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.