Logowanie

DZ. URZ. 2012.2748

Tytuł:

uchwała nr III/28/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2748
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 2748

UCHWAŁA NR III/28/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania. Na podstawie art. 12 § 2 i §11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Stary Dzierzgoń, Rada Gminy Stary Dzierzgoń uchwala, co następuje: § 1. Stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Stary Dzierzgoń ustala się jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku. § 3. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń. § 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

13:33:42

Przewodniczący Rady Gminy Marian Maślanka

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2748

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/28/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Numer obwodu 1 2

Siedziba Obwodowej Komisji Granice obwodu Miejscowości: Stare Miasto, Kielmy, Adamowo, Matule, Wartule, Monasterzysko Wielkie, Monasterzysko Małe. Miejscowości: Stary Dzierzgoń, Białe Błoto, Piaski Morąskie, Zakręty, Bartne Łąki, Zamek, Górki, Mortąg, Bądze, Bucznik. Miejscowości: Myślice, Najatki, Gisiel, Giślinek, Podwiejki, Skolwity, Popity, Kornele, Latkowo, Tabory, Lipiec, Pogorzele, Królikowo, Pudłowiec, Kołtyniany, Porzecze. Świetlica wiejska w Starym Mieście 82-450 Stare Miasto 36 Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzierzgoniu 82-450 Stary Dzierzgoń 22A Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach 82-450 Myślice 16 Świetlica wiejska w Lubochowie 82-450 Lubochowo 54A Gimnazjum Publiczne im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku 82-450 Przezmark 32

3

4 5

Miejscowości: Milikowo, Pronie, Lubochowo. Miejscowości: Folwark, Nowy Folwark, Protajny, Przezmark, Danielówka, Wesoła Kępa.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5389

  uchwała nr 207/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.569

  uchwała nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/100/2011 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXI/276/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4827

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w granicach stałych obwodów głosowania i utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. 2010.237.2355

  uchwała nr XLIII/166/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie numerów i granic stałych obwodów głosowania na terenie gminy Łubnice

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2747

  porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Suchy Dąb przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Szlakiem Domów Podcieniowych?.

 • DZ. URZ. 2012.2746

  porozumienie nr 4/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w prawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Cedry Wielkie przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Dzień Żuławski?

 • DZ. URZ. 2012.2745

  porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Przywidz przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Siedem Stron Powiatu ? Przywidz 2012?.

 • DZ. URZ. 2012.2744

  uchwała nr 172/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2743

  uchwała nr XI/111/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Ciemno w gminie Tuchomie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.