Logowanie

DZ. URZ. 2012.2749

Tytuł:

uchwała nr III/29/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Gminy Stary Dzierzgoń
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2749
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 2749

UCHWAŁA NR III/29/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych. Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ?Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Stary Dzierzgoń, Rada Gminy Stary Dzierzgoń uchwala, co następuje: § 1. Podział na okręgi wyborcze w Gminie Stary Dzierzgoń, ich ilość, granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala się jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku. § 3. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń. § 5. Uchwała wchodzi po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

13:33:32

Przewodniczący Rady Gminy Marian Maślanka

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2749

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/29/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Nr okręgu 1 2

Granice okręgu wyborczego Część sołectwa Stary Dzierzgoń obejmująca miejscowość: Stary Dzierzgoń Część sołectwa Stary Dzierzgoń obejmująca miejscowości: Białe Błoto, Piaski Morąskie, Zakręty, Bartne Łąki, Zamek. Sołectwo Górki obejmujące miejscowość: Górki Sołectwo Mortąg obejmujące miejscowości: Mortąg, Bądze. Sołectwo Bucznik obejmujące miejscowość: Bucznik Część sołectwa Stare Miasto obejmująca miejscowości: Stare Miasto- numery parzyste, Kielmy. Część sołectwa Stare Miasto obejmująca miejscowości: Stare Miasto - numery nieparzyste, Adamowo. Sołectwo Matule obejmujące miejscowości: Matule, Wartule, Monasterzysko Wielkie, Monasterzysko Małe. Sołectwo Folwark obejmujące miejscowość: Folwark, Nowy Folwark, Protajny. Sołectwo Przezmark obejmujące miejscowości: Przezmark, Danielówka, Wesoła Kępa. Sołectwo Milikowo obejmujące miejscowości: Milikowo, Pronie. Część sołectwa Lubochowo obejmująca miejscowość: Lubochowo- numery parzyste. Część sołectwa Lubochowo obejmująca miejscowość: Lubochowo- numery nieparzyste. Część sołectwa Myślice obejmująca miejscowość: Myślice. Część sołectwa Myślice obejmująca miejscowości: Najatki, Gisiel, Giślinek, Podwiejki. Sołectwo Skolwity obejmujące miejscowości:Skolwity, Popity. Sołectwo Kornele obejmujące miejscowości: Kornele, Latkowo. Sołectwo Tabory obejmujące miejscowość: Tabory Sołectwo Lipiec obejmujące miejscowości: Lipiec, Pogorzele, Królikowo, Pudłowiec, Kołtyniany, Porzecze.

Liczba radnych wybieranych w okręgu 1 1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 15

1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/407/10 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.713

  uchwała nr XXVIII/265/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.466

  uchwała nr XXVII/251/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.870

  uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

  uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

  Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki (...)

 • Ustne ustalenia wspólników spółki cywilnej

  Czy ustalenia ustne między wspólnikami spółki cywilnej są obowiązujące, czy też muszą mieć wyłącznie charakter pisemny?

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2748

  uchwała nr III/28/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. 2012.2747

  porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Suchy Dąb przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Szlakiem Domów Podcieniowych?.

 • DZ. URZ. 2012.2746

  porozumienie nr 4/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w prawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Cedry Wielkie przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Dzień Żuławski?

 • DZ. URZ. 2012.2745

  porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Przywidz przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Siedem Stron Powiatu ? Przywidz 2012?.

 • DZ. URZ. 2012.2744

  uchwała nr 172/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.