Logowanie

DZ. URZ. 2012.2750

Tytuł:

obwieszczenie nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w okresie 1.04.2012r. - 30.06.2012r. umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2750
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 2750

OBWIESZCZENIE NR 3/2012 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W GDAŃSKU z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w okresie 1.04.2012r. - 30.06.2012r. umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewy?szającej 5.000 zł. Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewy?szającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku ogłasza wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mających siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego, którym w okresie od 01.04.2012r. do 30.06.2012r. umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewy?szającej 5.000 zł, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

13:33:15

z up. Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku

El?bieta Kazimieruk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2750

Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2012 r. Zalacznik1.xls

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYśSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2012r. DO DNIA 30 CZERWCA 2012r. Miejsce Wysokość zamieszkania umorzonych lub siedziby kwot (miejscowość) 3 Starogard Gdański Starogard Gdański Gdańsk Gdańsk 4 6 810,00 6 792,00 19 966,00 5 289,00 w tym zaległości podatkowe 5 0,00 0,00 19 905,00 5 289,00 odsetki za zwłokę 6 6 810,00 6 792,00 61,00 0,00 opłaty prolongac yjne 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej 9 Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Wa?ny interes podatnika i interes publiczny. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Przyczyny umorzenia Powód umorzenia

Lp. 1 1 2 3 4

Nazwisko i imię lub nazwa (firma) 2 Bielińska Krystyna Bieliński Zygfryd Borchardt Tomasz Bulsa-Wojkowska Halina CEFARM S.A. w upadłości

5

Gdańsk

104 577,00

91 200,00

13 377,00

0,00

6 8

Charuk Robert Dorabiała Anna

Gdańsk Gdańsk

97 374,00 7 585,00

0,00 7 459,00

97 374,00 126,00

0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2750

9 10 11 12 13 14

Grabowski Wojciech Grochowska Beata Hinc Anita Kilian Monika Krause Aleksandra Krawczyk Iwona LCF S.A. w upadłości likwidacyjnej Madler Maria Nowacki Jerzy Patok Ewelina Przedsiębiorstwo Budownictwa Mostowego ?Mostar-Gdańsk? spółka z o.o. w upadłości

Gdańsk Gdańsk Nowy Barkoczyn Gdańsk Gdańsk Czarne

14 257,00 13 900,00 9 222,00 5 434,00 11 037,00 5 737,00 1 405 341,27 8 207,00 13 423,00 7 816,00

12 708,00 13 794,00 9 211,00 5 329,00 10 685,00 5 699,00

1 549,00 106,00 11,00 105,00 352,00 38,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

Wa?ny interes podatnika i interes publiczny. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Wa?ny interes podatnika i interes publiczny. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Wa?ny interes podatnika i interes publiczny. Kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Wa?ny interes podatnika i interes publiczny. Wa?ny interes podatnika i interes publiczny. Kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym.

15

Elbląg

1 280 830,27

124 511,00

0,00

16 17 18

Gdańsk Gdańsk Puck

8 151,00 13 387,00 4 800,00

56,00 36,00 3 016,00

0,00 0,00 0,00

19

Gdańsk

150 273,74

113 794,74

36 479,00

0,00

art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

20 Rozalewska Danuta 21 Ryś Gra?yna

Gdynia Gdynia

5 543,00 7 918,00

5 543,00 7 918,00

0,00 0,00

0,00 0,00

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Uzasadniony wa?ny interes podatnika.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2750

22 23 24 25 26 27 28

Safian Tomasz Safian Stefan Sawicka Waleria Siwczuk Gabriela i Zbigniew Warczak Leszek Wolska Władysława Zawlik Jan

Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Starogard Gdański Tczew Gdańsk

5 097,00 5 097,00 7 458,00 25 409,00 18 841,00 17 814,00 10 436,00

5 087,00 5 087,00 7 298,00 0,00 0,00 14 710,00 10 371,00

10,00 10,00 160,00 25 409,00 18 841,00 3 104,00 65,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Uzasadniony wa?ny interes podatnika. Wa?ny interes podatnika i interes publiczny.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01 do 30.09.2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.12 do 31.12.2009 r.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 3/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 4/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

porady prawne online

Porady prawne

 • Mapa geodezyjna

  Czy nie będąc właścicielem nieruchomości na danym terenie mogę wystąpić o mapę geodezyjną jakiegoś obszaru, na podstawie której będę mogła określić granice (...)

 • Wstrzymanie wykonania zobowiązania podatkowego

  Czy gdy w momencie złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty, wykonanie decyzji jest wstrzymane do momentu rozpatrzenia tych wniosków?

 • Podział kwoty między odsetki i należność główną

  Posiadam nieruchomość obciążoną przez Urząd Skarbowy przymusowym wpisem hipotecznym. Czy w przypadku sprzedaży obciążonej nieruchomości pierwsze rozliczane są odsetki, (...)

 • Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

  Firma będąca osobą fizyczną prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Przekroczenie jakiej kwoty obrotów spowoduje konieczność przejścia na (...)

 • Odsetki za zwłokę a koszty podatkowe

  Czy zapłacone odsetki, naliczone przez kontrahenta, stanowią koszt uzyskania przychodu? Odsetki naliczone zostały od kwoty wynikającej z niezapłaconej w terminie faktury. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2749

  uchwała nr III/29/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.

 • DZ. URZ. 2012.2748

  uchwała nr III/28/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. 2012.2747

  porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Suchy Dąb przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Szlakiem Domów Podcieniowych?.

 • DZ. URZ. 2012.2746

  porozumienie nr 4/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w prawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Cedry Wielkie przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Dzień Żuławski?

 • DZ. URZ. 2012.2745

  porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Przywidz przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Siedem Stron Powiatu ? Przywidz 2012?.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.