Logowanie

DZ. URZ. 2012.2751

Tytuł:

uchwała nr II/17/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Powiatu Gdańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2751
Hasła:apteki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 2751

UCHWAŁA NR II/17/2010 RADY POWIATU GDAŃSKIEGO z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego. na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity ? Dz. U. z 2001r. NR 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity ? Dz.U. Z 2008r. NR 45, poz.271 z późń.zm.) po zasięgnięciu opinii Burmistrza ,Wójtów z terenu Powiatu Gdańskiego oraz Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Rada Powiatu Gdańskiego uchwala, co następuje: § 1. Określa się harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w 2011 r. na terenie Powiatu Gdańskiego , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Wykaz aptek ogólnodostępnych stanowi załącznik Nr 2 do przedmiotowej Uchwały. § 2. Apteki prowadzą dyżur w dni powszednie, soboty i niedziele od godziny 23:00 do 8:00 dnia następnego. W dni świąteczne od godziny 8:00 do godz 8:00 dnia następnego, natomiast 24 i 31 grudnia od godziny 18:00 do 8:00 dnia następnego. § 3. W przypadku, gdy apteki o których mowa w § 1, nie mogą pełnić dyżuru kierownik lub właściciel zobowiązany jest ustalić zastępstwo oraz poinformować pisemnie o tej zmianie Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską oraz wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu Gdańskiego. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2011 r. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

13:45:24

Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego

Kazimierz Kloka

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2751

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W 2011 ROKU. CZAS TRWANIA DYŻURU: 1) w dni powszednie, soboty i niedziele od godz. 23:00 do godz. 8:00 dnia następnego 2) w dni świąteczne od godz. 08:00 do 08:00 dnia następnego 3) 24 grudnia i 31 grudnia od godz. 18:00 do 8:00 GRAFIK DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH PEŁNIĄCYCH DYŻURY W PORZE NOCNEJ, W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I INNE DNI WOLNE OD PRACY NA TERENIE MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA 2011 ROK STYCZEŃ

Data Dz. Apteka

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn

Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna

LUTY

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2751

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Dz. Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Dz. Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn

Apteka Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Apteki Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami

MARZEC

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2751

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Dz. Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So Dz. N Pn Wt Śr Cz Pt So Apteka Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium

Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Apteka Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami

KWIECIEŃ

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Data 1 2 3 4 5 6 7

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2751

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt

Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeza 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Dz. Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Apteka Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9

CZERWIEC

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2751

23 24 25 26 27 28 29 30

Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz

Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna

LIPIEC

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dz. Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Dz. Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Apteka Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Apteka Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami

SIERPIEŃ

Data 1 2 3 4 5 6 7 8

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2751

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Dz. Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt

Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Apteka Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeza 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami

WRZESIEŃ

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2751

28 29 30

Śr Cz Pt

Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9

PAŹDZIERNIK

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dz. So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Dz. Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Apteka Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Apteki Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium

LISTOPAD

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2751

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Dz. Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So

Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Apteka Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna Magnolia Remedium Hipokratesa Rodzinna Pod Lampionami Zielna Wałowa Obr. Wybrzeża 9 Osiedlowa Rodzinna

GRUDZIEŃ

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2751

Oznaczenie skrótów: Pn sobota; N - niedziela

poniedziałek; Wt -

wtorek; Śr -środa; Cz -

czwartek; Pt -

piątek; So -

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2751

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego 1) Na terenie Miasta Pruszcz Gdański:

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nazwa apteki APTEKA HIPOKRATESA MAGNOLIA OSIEDLOWA PANACEUM POD LAMPIONAMI REMEDIUM RODZINNA WAŁOWA ZIELNA Adres Obrońców Wybrzeża 9 tel. 58 682-25-45 Chopina 2 tel. 58 773-00-38 Korzeniowskiego 66 tel. 58 682-12-30 Niepodległości 2A/9 tel. 58 683-58-00 Al. Ks. Józefa Waląga 3 tel. 58 682-13-83 Powstańców W-wy 21 tel. 58 683-30-74 Chopina 36 tel. 58 683-11-73 Wojska Polskiego 14 tel. 58 691-75-73 Al. Ks. Waląga 4/6 tel. 58 773-00-70 Obr. Poczty Polskiej 20 tel. 58 682-18-44 8.00 - 19.00 8.00 - 19.00 8.00 - 20.00 8.00 - 20.00 8.00 - 20.00 8.00 - 19.00 9.00 - 19.00 8.00 - 23.00 8.00 - 20.00 9.00 - 17.00 Godziny otwarcia aptek Poniedziałek - Piątek Sobota 9.00 - 14.00 9.00 - 14.00 9.00 - 14.00 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00 9.00 - 14.00 9.00 - 14.00 8.00 - 23.00 9.00 - 15.00 9.00 - 12.00 8.00 - 23.00 Niedziela

2) W pozostałych miejscowościach powiatu gdańskiego, apteki oraz punkty apteczne będą pracowały według poniższego planu:

L.p. Nazwa apteki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 APTEKA APTEKA MALINOWA GDAŃSKA JASNA MEDICAL im. JANA PAWŁA II KOLBUDZKA NAD RADUNIĄ RODZINNA PUNKT APTECZNY RUSOCIN APTEKA PUNKT APTECZNY PUNKT APTECZNY Adres Łęgowo ul. Tczewska 64 tel. 58 683-76-71 Straszyn ul. Jeżynowa 11 tel. 58 682-19-09 Straszyn ul. Pocztowa 1 tel. 58 682-00-51 Pszczółki ul. Pomorska 1 tel. 58 683-94-81 Pszczółki ul. Pomorska 17 tel. 58 683-9342 Pszczółki ul. Sportowa 1B te. 58 682-99-57 Godziny otwarcia aptek Poniedziałek - Piątek 10.00 - 22.00 11.00 - 18.00 10.00 - 19.00 8.00 - 20.00 8.00 - 19.00 8.00 - 19.00 8.30 12.00 8.00 14.00 8.00 14.00 9.00 14.00 10.00 13.00 Sobota 11.00 21.00 9.00 13.00 9.00 12.00 8.00 17.00 8.00 13.00 10.00 17.00 Niedziela 11.00 21.00

Trąbki Wlk. ul. gdańska 10 tel. 58 8.00 - 18.30 692-14-08 Kolbudy ul. Staromłyńska 2B tel. 58 682-77-71 Kolbudy ul. Plac Kaszubski 7B tel. 58 682-72-66 Kolbudy ul. Przedszkolna 34 tel. 58 691-72-31 Rusocin ul. Rataja 8 tel. 58 69117-54 8.00 - 19.00 8.00 - 19.00 9.00 - 19.00 9.30 - 17.30

Przywidz ul. Cisowa 4 tel. 58 682- 8.00 - 18.00 51-15 w. 21 Cedry Wielkie ul. Krasickiego 18 tel. 58 683-66-49 Mierzeszyn ul. Krótka 2 tel. 58 8.30 - 17.00 8.00 - 15.00,Środa 12.00 - 19.00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2751

SŁONECZNY 15 16 17 18 19 PUNKT APTECZNY PUNKT APTECZNY PUBKT APTECZNY APTEKA TĘCZOWA APTEKA CENTRUM

691-09-97 Suchy Dąb ul. Gdańska 32 tel. 58 324-44-97 8.30 - 17.00 9.00 14.00

Kowale ul. Plac Afrodyty 3 tel. 58 9.00 - 20.00 304-50-52 Sobowidz ul. Dworcowa 3 tel. 58 682-82-13 Borkowo ul. Współczesna 1E tel. 58 304-79-97 Trąbki Wielkie ul. Gdańska 27J tel. 695-421-601 pn, cz, pt 9.00 - 15.00, śr nieczynne, wt. 13.00 - 19.00 9.00 - 19.00 8.00 - 19.00

9.00 13.00 10.00 15.00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2752

  uchwała nr IV/27/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /17 / 2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/81/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2750

  obwieszczenie nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w okresie 1.04.2012r. - 30.06.2012r. umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.

 • DZ. URZ. 2012.2749

  uchwała nr III/29/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.

 • DZ. URZ. 2012.2748

  uchwała nr III/28/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. 2012.2747

  porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Suchy Dąb przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Szlakiem Domów Podcieniowych?.

 • DZ. URZ. 2012.2746

  porozumienie nr 4/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w prawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Cedry Wielkie przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Dzień Żuławski?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.