Logowanie

DZ. URZ. 2012.2752

Tytuł:

uchwała nr IV/27/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /17 / 2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Powiatu Gdańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2752
Hasła:apteki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 2752

UCHWAŁA NR IV/27/2010 RADY POWIATU GDAŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /17 / 2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego. na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity ? Dz. U. z 2001r. NR 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity ? Dz.U. Z 2008r. NR 45, poz.271 z późń.zm.). Rada Powiatu Gdańskiego uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr II /17/ 2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego wprowadza się następującą zmianę: -skreśla się § 3 Uchwały § 2. Pozostałe zapisy Uchwały zachowują dotychczasowe brzmienie. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 styczeń 2011 r. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

13:45:14

Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego

Kazimierz Kloka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2744

  uchwała nr 172/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2746

  porozumienie nr 4/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w prawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Cedry Wielkie przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Dzień Żuławski?

 • DZ. URZ. 2012.2747

  porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Suchy Dąb przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Szlakiem Domów Podcieniowych?.

 • DZ. URZ. 2012.2745

  porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Przywidz przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Siedem Stron Powiatu ? Przywidz 2012?.

 • DZ. URZ. 2012.2731

  porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2012r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2751

  uchwała nr II/17/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

 • DZ. URZ. 2012.2750

  obwieszczenie nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w okresie 1.04.2012r. - 30.06.2012r. umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.

 • DZ. URZ. 2012.2749

  uchwała nr III/29/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.

 • DZ. URZ. 2012.2748

  uchwała nr III/28/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. 2012.2747

  porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Suchy Dąb przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Szlakiem Domów Podcieniowych?.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.