Logowanie

DZ. URZ. 2012.2756

Tytuł:

uchwała nr XVII/192/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Powiatu Malborskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2756
Hasła:apteki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2756

UCHWAŁA NR XVII/192/2012 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dy?urów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dy?urów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały, pozycja numer 4 tabeli otrzymuje brzmienie:

4. Apteka "Dr Max" ul. Kościuszki 16 82-200 Malbork 55- 272-91-32 8.00 - 22.00 8.00 - 22.00 8.00 - 22.00

14:06:38

2) § 3 otrzymuje brzmienie: ?1. Podmiot prowadzący aptekę zobowiązaną do pełnienia dy?uru zapewnia we własnym zakresie zastępstwo w przypadku niemo?ności jego pełnienia w wyznaczonym terminie. 2. Podmiot prowadzący aptekę wprowadzający zmianę dy?uru jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o tej zmianie Starostwo Powiatowe w Malborku, wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu malborskiego oraz Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską.?; 3) uchyla się § 4. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego. § 4. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2756

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2756
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2410

  uchwała nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1426

  uchwała nr 354/08 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2876

  uchwała nr XII/87/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1633

  uchwała nr XIX/179/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/87/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2011 r w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2735

  uchwała nr XVII/196/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chojnickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2755

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu

 • DZ. URZ. 2012.2754

  uchwała nr XXII/237/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla dawnej ulicy Solnej

 • DZ. URZ. 2012.2753

  uchwała nr XXV/154/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2752

  uchwała nr IV/27/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /17 / 2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

 • DZ. URZ. 2012.2751

  uchwała nr II/17/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.