Logowanie

DZ. URZ. 2012.2757

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/252/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miasta Kościerzyna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2757
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2757

UCHWAŁA NR XXXIII/252/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzeda?y lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala co następuje: § 1. Po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: Wnioski o udzielenie bonifikaty mogą składać najemcy lokali mieszkalnych, którzy nie zalegają w czynszu albo innych opłatach za u?ywanie lokalu. § 2. Po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: Uchwała traci moc z dniem 31.12.2013 r., z tym ?e wnioski o udzielenie bonifikaty zło?one do tego dnia będą rozpatrywane na podstawie przepisów w niej obowiązujących. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. § 4. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Pomorskiego.

14:19:08

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2757
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.38.622

  uchwała nr LII/397/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Trójkąt Przemysłowy? w części dotyczącej dz. nr 172/48, obręb geodezyjny 3, przy ul. Drogowców w mieście Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2012.1635

  uchwała nr XXVII/224/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie

 • DZ. URZ. 2010.86.1563

  uchwała nr LVI/438/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2009r.

 • DZ. URZ. 2011.138.2828

  uchwała nr X/62/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.19.361

  uchwała nr LII/392/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Kościerzyna

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2756

  uchwała nr XVII/192/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2755

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu

 • DZ. URZ. 2012.2754

  uchwała nr XXII/237/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla dawnej ulicy Solnej

 • DZ. URZ. 2012.2753

  uchwała nr XXV/154/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2752

  uchwała nr IV/27/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /17 / 2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.