Logowanie

DZ. URZ. 2012.2795

Tytuł:

uchwała nr XIX/199/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Powiatu w Bochni
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2795
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

13:34

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7. września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. ?i? ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2014 roku likwiduje się Liceum Profilowane, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie. Na rok szkolny 2012/2013 nie będzie prowadzony nabór do klasy I ? szej Liceum Profilowanego. § 2. Majątek likwidowanej szkoły stanowi własność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bochni. § 4. Uchwała wchodzi w ycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Rzepecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2643

  uchwała nr XXVI/257/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz jego likwidacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4205

  uchwała nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Liceum Profilowanego dla młodzieży i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. 2012.2796

  uchwała nr XIX/200/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.

 • DZ. URZ. 2011.377.3310

  uchwała nr VIII/63/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Gorlicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/253/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2794

  uchwała nr XIX/198/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

 • DZ. URZ. 2012.2793

  uchwała nr XIX/197/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

 • DZ. URZ. 2012.2792

  uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radgoszcz

 • DZ. URZ. 2012.2791

  uchwała nr XVI / 168 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania Publicznemu Gimnazjum w Czermnej imienia ?Błogosławionej Karoliny Kózki?.

 • DZ. URZ. 2012.2790

  uchwała nr XVI/167/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Czermnej imienia ?Błogosławionej Karoliny Kózki?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.