Logowanie

DZ. URZ. 2012.2796

Tytuł:

uchwała nr XIX/200/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Powiatu w Bochni
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2796
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

13:33

likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy. Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. ?i? ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 31. sierpnia 2014 roku likwiduje się Liceum Profilowane, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy. Na rok szkolny 2012/2013 nie będzie prowadzony nabór do klasy I ? szej Liceum Profilowanego. § 2. Majątek likwidowanej szkoły stanowi własność Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bochni. § 4. Uchwała wchodzi w ycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Rzepecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2836

  uchwała nr XIX/202/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.

 • DZ. URZ. 2012.2835

  uchwała nr XIX/196/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.

 • DZ. URZ. 2012.2795

  uchwała nr XIX/199/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie

 • DZ. URZ. 2012.2793

  uchwała nr XIX/197/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

 • DZ. URZ. 2012.2794

  uchwała nr XIX/198/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2795

  uchwała nr XIX/199/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie

 • DZ. URZ. 2012.2794

  uchwała nr XIX/198/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

 • DZ. URZ. 2012.2793

  uchwała nr XIX/197/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

 • DZ. URZ. 2012.2792

  uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radgoszcz

 • DZ. URZ. 2012.2791

  uchwała nr XVI / 168 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania Publicznemu Gimnazjum w Czermnej imienia ?Błogosławionej Karoliny Kózki?.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.