Logowanie

DZ. URZ. 2012.284

Tytuł:

uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/178/2010 z dnia 14 października 2010r w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatków; od nieruchomości, rolnego i leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Rady Gminy w Skórczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 284
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/178/2010 z dnia 14 października 2010r w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatków; od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 za zm), art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2002 Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy w Skórczu uchwala co następuje; § 1. Zmienia się treść załączników nr 1, nr 2,nr 3, nr 4 do uchwały Nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy w Skórczu z dnia 14 października 2010r którym nadaje się brzmienie jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórcz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Klin

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 284 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011 r. IN, IR, IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE:PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO,PODATKU LEŚNEGO

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 284 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011 r. DR-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 284 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 284 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011 r. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 17 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 18 ? Poz. 284 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011 r. ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 19 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 20 ? Poz. 284 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011 r. ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 21 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 22 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 23 ? Poz. 284 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011 r. ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 24 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 25 ? Poz. 284 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011 r. ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 26 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 27 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 28 ? Poz. 284 ?

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011 r. ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 29 ? Poz. 284 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 30 ? Poz. 284 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011 r. ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 31 ? Poz. 284 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.634

  uchwała nr XI/75/2012 Rady Gminy w Skórczu z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.24.532

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Skórcz z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Skórczu Nr XXVIII/178/2010 z dnia 14 października 2010r w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. 2010.150.2935

  uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Skórcz z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr II/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatków; od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr II/13/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. 2011.24.531

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Skórcz z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/177/2010 Rady Gminy w Skórczu z dnia 14 października 2010 w sprawie podatków i opłat lokalnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.283

  uchwała nr XI/131/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Pruszcz Gdański na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.282

  uchwała nr X/84/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011r. Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje :

 • DZ. URZ. 2012.281

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.280

  uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.279

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Pole przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.