Logowanie

DZ. URZ. 2012.285

Tytuł:

uchwała nr XVII/ 211/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Rada Gminy w Chojnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 285
Hasła:sprostowanie błędów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. ?a? i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t .j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) § 1. W uchwale Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice prostuje się oczywistą pomyłkę w sposób następujący: 1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: Uchwała Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Leszczyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.289

  uchwała nr XVII/210/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/176/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.100

  uchwała nr X/90/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale NR IX/79/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3365

  uchwała nr 648/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr 643/2006 z dnia 30.08.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3366

  uchwała nr 649/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr 121/2007 z dnia 27.06.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. 2012.2276

  uchwała nr XXII/293/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Chojnice.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.284

  uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/178/2010 z dnia 14 października 2010r w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatków; od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. 2012.283

  uchwała nr XI/131/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Pruszcz Gdański na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.282

  uchwała nr X/84/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011r. Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje :

 • DZ. URZ. 2012.281

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.280

  uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.