Logowanie

DZ. URZ. 2012.289

Tytuł:

uchwała nr XVII/210/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/176/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Rada Gminy w Chojnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 289
Hasła:sprostowanie błędów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/176/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95 poz. 969) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t .j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) § 1. W uchwale Nr XVI/176/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego prostuje się oczywistą pomyłkę w sposób następujący: 1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: Uchwała Nr XVI/176/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Leszczyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.7.200

  uchwała nr XLII-611-10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.170.3855

  uchwała nr XVI/176/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2012.285

  uchwała nr XVII/ 211/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3366

  uchwała nr 649/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr 121/2007 z dnia 27.06.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3365

  uchwała nr 648/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr 643/2006 z dnia 30.08.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Sprostowanie aktu urodzenia

  Jestem obywatelka USA urodzona w Polsce, mieszkam w tej chwili w Kanadzie. Odkryłam ostatnio ze w moim akcie urodzenia data i miejsce urodzenia mojej matki są błędne. (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.288

  uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.

 • DZ. URZ. 2012.287

  uchwała nr XVII/250/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Rumi

 • DZ. URZ. 2012.286

  uchwała nr XVII/249/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę LII/568/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych Gminy Rumia.

 • DZ. URZ. 2012.285

  uchwała nr XVII/ 211/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice

 • DZ. URZ. 2012.284

  uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/178/2010 z dnia 14 października 2010r w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatków; od nieruchomości, rolnego i leśnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.