Logowanie

DZ. URZ. 2012.2929

Tytuł:

uchwała nr 63/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-06-25
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Olkuszu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2929
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

14:21

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, Nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala: § 1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej określającym ?Plan dotacji z budżetu Powiatu Olkuskiego?, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dodaje się treść: "w tym: 1) Gmina Bolesław z kwotą 8.000 PLN, Gmina Bukowno z kwotą 18.000 PLN, Gmina Olkusz z kwotą 28.000 PLN, Gmina Klucze z kwotą 23.000 PLN, Gmina Trzyciąż z kwotą 23.000 PLN". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Starosta Jerzy Antoni Kwaśniewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.604.7084

  uchwała nr 315/38/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7104

  uchwała nr 365/42/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1124

  uchwała nr 14/2/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7109

  uchwała nr 380/43/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7146

  uchwała nr 519/54/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2928

  uchwała nr 60/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2927

  uchwała nr 58/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2926

  uchwała nr 54/9/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2925

  uchwała nr 82/12/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 7 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2924

  uchwała nr XXII.299.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.263.2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.