Logowanie

DZ. URZ. 2012.340

Tytuł:

uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/341/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Trankwice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-26
Organ wydający:Rada Gminy Stary Targ
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 340
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/341/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Trankwice uchylenia Uchwały Nr XXXIV/341/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Trankwice § 1. Mając na uwadze właściwe, zgodne z interesem członków wspólnoty samorządowej, kształtowanie sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości, uchyla się w całości Uchwałę Nr XXXIV/341/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Trankwice (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 maja 2007 r Nr 92 pod poz. 436 ) oraz uchwałę zmieniająca Nr XXX/290/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trankwice § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ

Krzysztof Knapik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.339

  uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV /344/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Pozolia

 • DZ. URZ. 2011.8.220

  uchwała nr XLIV/417/2010 Rady Gminy Stary Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXX/284/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. 2010.44.765

  uchwała nr XXXV/330/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały Nr XXXIV/320/2009 Rady Gminy Stary Targ z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2012.356

  uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII /306/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 27 kwietnia 2006 r r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Gintro

 • DZ. URZ. 2012.355

  uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/308/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Jurkowice Drugie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.339

  uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV /344/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Pozolia

 • DZ. URZ. 2012.338

  uchwała nr 301/g127/D/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.337

  uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Lipusz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.336

  uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Skórcz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.335

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórcz na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.