Logowanie

DZ. URZ. 2012.341

Tytuł:

uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII /253/2005 Rady Gminy Stary Targ z dnia 1 grudnia 2005r r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Ramoty

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-26
Organ wydający:Rada Gminy Stary Targ
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 341
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII /253/2005 Rady Gminy Stary Targ z dnia 1 grudnia 2005r r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Ramoty Na podstawie (art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami). Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje: § 1. §1. Mając na uwadze właściwe, zgodne z interesem członków wspólnoty samorządowej, kształtowanie sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości, uchyla się w całości Uchwałę Nr XXVIII/253/2005 Rady Gminy Stary Targ z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Ramoty (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 5 maja 2006 r Nr 47 pod poz. 943) oraz uchwałę zmieniająca Nr XXX/284/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ramoty . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ

Krzysztof Knapik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.8.220

  uchwała nr XLIV/417/2010 Rady Gminy Stary Targ z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXX/284/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. 2012.340

  uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/341/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Trankwice

 • DZ. URZ. 2012.397

  uchwała nr XIII / 111 / 2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stary Targ na lata 2011-2014 ?

 • DZ. URZ. 2011.107.2178

  uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stary Targ

 • DZ. URZ. 2012.398

  uchwała nr XIII/112/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ na lata 2012-2032?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.340

  uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/341/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Trankwice

 • DZ. URZ. 2012.339

  uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV /344/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Pozolia

 • DZ. URZ. 2012.338

  uchwała nr 301/g127/D/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.337

  uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Lipusz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.336

  uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Skórcz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.