Logowanie

DZ. URZ. 2012.3438

Tytuł:

uchwała nr L/641/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/257/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-17
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3438
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

13:34

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/257/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXI/257/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pkt 8 Załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie:

8. Przedszkole Specjalne nr 8 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.219.1475

  uchwała nr XCVIII/1313/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w stałych obwodach głosowania na terenie Miasta Krakowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.45.301

  uchwała nr XC/1201/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

 • DZ. URZ. 2010.697.5954

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-127-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2010r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1600/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zmienioną uchwałami Nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., Nr XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., Nr CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. oraz Nr CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. (tekst jednolity uchwała Nr CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa

 • DZ. URZ. 2010.387.2692

  uchwała nr CV/1435/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXVIII/1179/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. 2010.219.1474

  uchwała nr XCVIII/1312/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3437

  uchwała nr L/638/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35.

 • DZ. URZ. 2012.3436

  uchwała nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

 • DZ. URZ. 2012.3435

  uchwała nr XVII/151/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz

 • DZ. URZ. 2012.3434

  uchwała nr XXIII.319.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Żegiestów" w gminie Muszyna podjętego Uchwałą Nr XV/182/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.

 • DZ. URZ. 2012.3433

  uchwała nr XXII/257/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.