Logowanie

DZ. URZ. 2012.346

Tytuł:

uchwała nr XVII/230/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 1994r. w sprawie warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach miejskich oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za założenie i korzystanie z reklam  oraz uchylenia uchwały Nr XII/148/95 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 kwietnia 1995 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 1994r. w sprawie warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach miejskich oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za założenie i korzystanie z reklam

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-26
Organ wydający:Rada Miejska w Slupsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 346
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 1994r. w sprawie warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach miejskich oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za założenie i korzystanie z reklam oraz uchylenia uchwały Nr XII/148/95 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 kwietnia 1995 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 1994r. w sprawie warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach miejskich oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za założenie i korzystanie z reklam Na podstawie: art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 1994r. w sprawie warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach miejskich oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za założenie i korzystanie z reklam oraz uchwałę Nr XII/148/95 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 kwietnia 1995 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 1994r. w sprawie warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach miejskich oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za założenie i korzystanie z reklam. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 346 ?

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.4.81

  uchwała nr XXXVIII/384/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/95 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995r. w sprawie umieszczania ogłoszeń i reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Wejherowo.

 • DZ. URZ. 2011.8.233

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Słupsku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/146/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 418/XXXIV/2001 Rady Miejskiej w Kutnie w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych i pobierania z tego tytułu opłat

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/244/2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczenie reklam na obiektach i gruntach gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.28

  uchwała nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/223/01 Rady Miasta i Gminy Sępopol z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za ustawienie reklam i tablic informacyjnych na obiektach i gruntach gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Zezwolenie na położenie reklamy w pasie drogowym

  Pracuję w zarządzie dróg, w którym przygotowuję zezwolenia na wejście w pas drogowy oraz usytuowania w nim reklam. Wykonując objazd dróg stwierdziłem usytuowane reklamy (...)

 • Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

  Czy przy wysyłaniu wiadomości email do firm istnieje już prawo dodawania klauzuli, iż jesli nie życzą sobie dostawania od nas emaili - to prosimy o odpowiedź.

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.345

  uchwała nr XVII/228/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.344

  uchwała nr XVII/227/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.343

  uchwała nr XVII/226/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.342

  uchwała nr XI/99/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, Gmina Pszczółki

 • DZ. URZ. 2012.341

  uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII /253/2005 Rady Gminy Stary Targ z dnia 1 grudnia 2005r r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Ramoty

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.