Logowanie

DZ. URZ. 2012.3887

Tytuł:

uchwała nr LII/709/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-03
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3887
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 3887

UCHWAŁA? NR LII/709/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 58 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2012 r. zmienia się siedzibę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie z ul. Syrokomli 21 na ul. Cechową 57. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

11:19:37

?

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.367.3125

  uchwała nr XIX/213/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie, ul. Bulwarowa 33 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.761

  uchwała nr 468/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 na Zespół Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5.

 • DZ. URZ. 2012.3440

  uchwała nr L/643/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego w Krakowie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych nr 2 w Krakowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3039

  uchwała nr XXIV/531/12 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3040

  uchwała nr XXIV/533/12 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak w Katowicach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3886

  uchwała nr LII/701/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

 • DZ. URZ. 2012.3885

  uchwała nr LII/699/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

 • DZ. URZ. 2012.3884

  uchwała nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.3883

  uchwała nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

 • DZ. URZ. 2012.3882

  uchwała nr LII/696/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.