Logowanie

DZ. URZ. 2012.390

Tytuł:

uchwała nr XIII/145/11 Rady Miasta Malbork z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi przy dworcu PKP w Malborku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-30
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 390
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2012 r. Poz. 390

UCHWAŁA NR XIII/145/11 RADY MIASTA MALBORK z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy placowi przy dworcu PKP w Malborku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), Rada Miasta Malborka uchwala co następuje: § 1. Terenowi zlokalizowanemu przy dworcu kolejowym, nadaje się nazwę: Plac Wiesława Jedlińskiego. § 2. Usytuowanie placu ilustruje załącznik graficzny do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka

Arkadiusz Mroczkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 390 ?

Załącznik do Uchwały Nr XIII/145/11 Rady Miasta Malbork z dnia 30 listopada 2011 r.

Załącznik graficzny do Uchwały Nr XIII/145/11 Rady Miasta Malborka z dnia 30.11.2011 r. w sprawie nadania nazwy placowi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.2.11

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 307/XV/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/128/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w Kołczynie

 • DZ. URZ. 2009.460.3323

  uchwała nr XL/962/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Kielce

 • DZ. URZ. 2012.1693

  uchwała nr VIk/XVI/226/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Placowi Grunwaldzkiemu w Wejherowie nazwy "Plac Ofiar Piaśnicy"

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.389

  uchwała nr XII/102/11 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2012 ? 2022.

 • DZ. URZ. 2012.388

  uchwała nr XIV/163/11 Rady Miasta Malbork z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr 385/XLVII/02 Rady Miasta Malborka z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.387

  uchwała nr 007/g248/P/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.386

  uchwała nr 005/g326/P/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.385

  uchwała nr 004/g326/P/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.