Logowanie

DZ. URZ. 2012.398

Tytuł:

uchwała nr XIII/112/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ na lata 2012-2032?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Stary Targ
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 398
Hasła:Ochrona środowiska i gospodarka wodna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2012 r. Poz. 398

UCHWAŁA NR XIII/112/2011 RADY GMINY W STARYM TARG z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ na lata 2012-2032? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ na lata 2012-2032?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ.

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ Krzysztof Knapik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 398 ?

Załącznik do Uchwały Nr XIII/112/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. program do wglądu w Urzędzie Gminy Stary Targ

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ Krzysztof Knapik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.290.488

  uchwała nr 67/XII/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 14 września 2011r. w sprawie przyjęcia ?Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Blachownia na lata 2011 ? 2032 wraz z inwentaryzacją azbestu i wyrobów zawierających azbest ?

 • DZ. URZ. 2009.45.668

  uchwała nr XXVIII/118/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baćkowice na lata 2009-2032

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1856

  uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2011-2032

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.836

  uchwała Nr VI/20/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzeżno na lata 2010 ? 2032?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.662

  uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz na lata 2009 - 2032?

porady prawne online

Porady prawne

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania (...)

 • Emerytura osoby pracującej przy azbeście

  Odmówiono mi prawa do wcześniejszej emerytury uzasadniając to niespełnieniem warunków koniecznych do jej przyznania, warunków, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Mandat za palenie na przystanku

  Paliłem papierosa na przystanku autobusowym. Czy straż miejska może ukarać mandatem za palenie w takim miejscu?

 • Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

  W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują?

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.397

  uchwała nr XIII / 111 / 2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stary Targ na lata 2011-2014 ?

 • DZ. URZ. 2012.396

  uchwała nr XVIII/164/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kobylnica

 • DZ. URZ. 2012.395

  uchwała nr XIII/126/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za przejazdy autobusami komunikacji gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2012.394

  uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. 2012.393

  uchwała nr XII/127/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regulowanym przewozie osób na terenie gminy Pruszcz Gdański


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.