Logowanie

DZ. URZ. 2012.40

Tytuł:

uchwała nr XIV/122/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-01-09
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 40
Hasła:transport drogowy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 9 stycznia 2012 r. Poz. 40

UCHWAŁA NR XIV/122/2011 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu Na podstawie art. 12 pkt. 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 130a, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje: § 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatu buskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały. § 2. 1. Ustala sie wysokość opłat z tytułu kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały. 2. Naliczenie opłaty o której mowa w ust. 1 następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju. § 4. Traci moc uchwała Nr IX/79/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Gajek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 40 ?

Załącznik do Uchwały Nr XIV/122/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011 r. I. Stawki opłat za usunięcie pojazdu

Rodzaj pojazdu - rower lub motorower - motocykl - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - pojazd przewożący materiały niebezpieczne Opłata w zł 105 209 459 574 813 1199 1459

II. Stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu

Rodzaj pojazdu - rower lub motorower - motocykl - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - pojazd przewożący materiały niebezpieczne Opłata w zł za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 16 23 35 47 68 126 188

III. Opłaty z tytułu kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia stanowią 50% kwoty określonej w pkt. I.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.3740

  uchwała nr XV/170/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. 2012.120

  uchwała nr XIX/86/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2503

  uchwała nr 329/XX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/174/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usuniecia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.332.5642

  uchwała nr XI/105/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie:ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.39

  uchwała nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.38

  uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.37

  uchwała nr VIII/48/ 11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.36

  uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.35

  uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.