Logowanie

DZ. URZ. 2012.4159

Tytuł:

uchwała nr 172/XXII/2012 Rada Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce- Zdroju do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Powiatu Nowotarskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4159
Hasła:Kultura

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 4159

UCHWAŁA NR 172/XXII/2012 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce- Zdroju do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 ze zm.) oraz art 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 207 poz. 1230) w związku z art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. Nr 406 ze zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje: § 1. Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce- Zdroju : - utworzony Uchwałą 41/519/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 30 listopada 1970 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Teatr Lalek ?Rabcio- Zdrowotek? w Rabce, - którego nazwę zmieniono Uchwałą 97/1133/72 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 23 września 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Teatru Lalek ?Rabcio- Zdrowotek? w Rabce na Państwowy Teatr Lalek ,,Rabcio" w Rabce, - dla którego Postanowieniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 kwietnia 1986 r. zało ono ksiegę rejestrową RIA 67/86, - wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wojewodę Nowosądeckiego pod Nr 1/92 dnia 25 maja 1992 r. na podstawie Zaświadczenia z dnia 26 maja 1992 r, - wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Nowotarski pod numerem RIK/PN/1/99 na podstawie Decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia 6 stycznia 1999 roku staje się z dniem 1 stycznia 2012 roku samorządową instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. § 2. Przedmiotem działania Teatru jest prowadzenie działalności artystycznej polegającej na prezentacji i upowszechnianiu kultury teatralnej w formie organizowania widowisk teatralnych przy pomocy zawodowych zespołów aktorskich a tak e organizowanie innych imprez kulturalnych. § 3. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do dokonania zmian w Rejestrze Instytucji Kultury. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego. § 5. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Jan Krzak

11:40:09
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4609

  uchwała nr 343/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4611

  uchwała nr 345/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/457/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/455/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/456/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Wielki w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności, a regulaminy wynagradzania?

  jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji Urzędu MiejskiegoCzy w związku ze zmianą znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowazeniu (...)

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

  Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. (...)

 • Fundusz socjalny

  W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4158

  uchwała nr 173/XXII/2012 Rada Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Lalek ,,Rabcio" w Rabce-Zdroju

 • DZ. URZ. 2012.4157

  uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok i w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.4156

  uchwała nr XVI/159/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice

 • DZ. URZ. 2012.4155

  uchwała nr XVI / 158 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach i o zmianie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.

 • DZ. URZ. 2012.4154

  uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Babicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.