Logowanie

DZ. URZ. 2012.4174

Tytuł:

uchwała nr 207/93/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Zarząd Powiatu Gorlickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4174
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4174

UCHWAŁA NR 207/93/12 ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków bud etu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm..) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Bud etowej na 2012 rok, Zarząd Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje: § 1. Zwiększa się dochody bud etu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok o kwotę 434.835 zł - jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, w tym: - zwiększa się dochody bie ące o kwotę 260.000 zł - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 174.835 zł § 2. Zwiększa się wydatki bud etu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok o kwotę 434.835 oraz dokonuje zmiany ich planu - jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, w tym: - zwiększa się wydatki bie ące o kwotę 195.981 zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 238.854 zł § 3. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje: 1) Zmianę planu dochodów i wydatków bie ących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - jak w załączniku Nr 3 do uchwały 2) Dochody i wydatki bie ące związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - jak w załaczniku Nr 4 do uchwały § 4. Zmiana planu wydatków obejmuje przeniesienie środków z rezerwy ogólnej bud etu : - do działu 600 i rozdziału 60078 na wydatki majątkowe w kwocie 64.019 zł - do działu 851 i rozdziału 85195 na wydatki bie ące w kwocie 3.500 zł § 5. Wykonanie uchwały zleca sią Przewodniczącemu Zarządu. § 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wicestarosta Gorlicki Karol Górski

14:57:50

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4174

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 207/93/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2012 r. Zmiana planu dochodów bud etu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4174

Wicestarosta Gorlicki Karol Górski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4174

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 207/93/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2012 r. Zmiana planu wydatków bud etu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4174

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4174

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4174

Wicestarosta Gorlicki Karol Górski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4174

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 207/93/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2012 r. Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4174

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4174

Wicestarosta Gorlicki Karol Górski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4174

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 207/93/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2012 r. Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4174

Wicestarosta Gorlicki Karol Górski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.374.2571

  uchwała nr 474/221/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.432.3144

  uchwała nr 485/224/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2012.2375

  uchwała nr 184/80/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.349.2919

  uchwała nr 58/27/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.349.2917

  uchwała nr 48/21/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4173

  uchwała nr XVII/164/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4172

  uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.4171

  uchwała nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4170

  uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. 2012.4169

  uchwała nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.