Logowanie

DZ. URZ. 2012.4182

Tytuł:

uchwała nr 519/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Zarząd Powiatu Myślenickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4182
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4182

UCHWAŁA NR 519/2012 ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bud etowych na rok 2012 Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Bud etowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop., z roku 2012 poz. 697 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bud etowych na rok 2012 w dziale 801 ? OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe: 1. Zmiany w planie wydatków bud etowych na rok 2012: Zwiększenia w złotych 21 754 21 754 Zmniejszenia w złotych 21 754 21 754 21 754 21 754

14:56:01

Dział Rozdział 801 80130

WYSZCZEGÓLNIENIE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe W tym: I. wydatki bie ące, w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane II. wydatki majątkowe, w tym: (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

21 754 21 754 21 754

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Starosta Józef Tomal
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.828

  uchwała nr 370/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.2908

  uchwała nr 452/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2011.106.828

  uchwała nr 60/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.106.827

  uchwała nr 65/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.3781

  uchwała nr 516/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4181

  uchwała nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4180

  uchwała nr 509/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4179

  uchwała nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 Nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.4178

  uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4177

  uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.