Logowanie

DZ. URZ. 2012.4188

Tytuł:

uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4188
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4188

UCHWAŁA NR 93/88/2012 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Działając w oparciu o art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz o uchwałę Nr XVI/105/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w Budżecie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2012 r., polegające na: 1. zmianie dochodów budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2. zmianie wydatków budżetu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Starosta Adam Potocki

14:54:42

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU W 2012 r.

Dział DOCHODY BIEŻĄCE 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

TREŚĆ

Zwiększenia Zmniejszenia 3 300 3 300 3 300 3 300 -

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4188

w tym Starostwo Powiatowe Razem dochody

3 300 3 300

-

Starosta Adam Potocki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012 r. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2012 r.

Dział Rozdział

TREŚĆ Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Zwiększenia 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

Zmniejszenia -

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

RAZEM

3 300

-

Starosta Adam Potocki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2610

  uchwała nr XXI/160/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego

 • DZ. URZ. 2010.623.5018

  uchwała nr XLIX/283/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.623.5019

  uchwała nr L/288/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.416.2983

  uchwała nr 230/69/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2011.181.1435

  uchwała nr 16/17/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4187

  uchwała nr 96/97/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4186

  zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4185

  uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4184

  uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4183

  uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.