Logowanie

DZ. URZ. 2012.4235

Tytuł:

uchwała nr XXV-221-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Andrychowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4235
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4235

UCHWAŁA NR XXV-221-12 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie : zmian w bud ecie gminy i uchwale bud etowej na 2012 rok.

14:09:00

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje: § 1. Dokonać przeniesień w wydatkach bud etu Gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2. W uchwale bud etowej na 2012 rok Gminy Andrychów o nr XVII-132-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011 roku (z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załącznika. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa. § 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4235

Załącznik do Uchwały Nr XXV-221-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012 r. Zmiany w wydatkach bud etu gminy na 2012 rok

Dział Rozdział

010 01041 Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie

Zwiększenie Zmniejszenie 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 8.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 1. wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

600 60016

Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogółem

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.1279

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2010.507.3783

  uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2357

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4234

  uchwała nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4233

  uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.4232

  uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie wydatków.

 • DZ. URZ. 2012.4231

  uchwała nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4230

  uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.