Logowanie

DZ. URZ. 2012.4246

Tytuł:

uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Lanckorona
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4246
Hasła:Zasady odbudowy,remontów i rozbiórek obiektów budowlanych w wyniku działania żywiołu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4246

UCHWAŁA? NR XIX/140/12 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy Lanckorona uchwala, co następuje: § 1. Uchyla uchwałę Nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Frączek

14:05:48

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.4247

  uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.390.3449

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.927

  uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/88/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.3944

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lanckorona

 • DZ. URZ. 2011.340.2825

  uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4245

  uchwała nr XVII/127/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4244

  uchwała nr XXVIII/158/2012 Rada Gminy w Jabłonce z dnia 2 sierpnia 2012r. Rada Gminy w Jabłonce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4243

  uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4242

  uchwała nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4241

  uchwała nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.