Logowanie

DZ. URZ. 2012.450

Tytuł:

zarządzenie nr 4/2012 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-06
Organ wydający:Starosta Buski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 450
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2012. Na podstawie art. 6 pkt.15 oraz art.60 ust.2 pkt.2, ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Na wniosek Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w niżej wymienionych domach w następujący sposób:

1. 2. 3. 4.

Dom Pomocy Społecznej w ZBOROWIE Dom Pomocy Społecznej w GNOJNIE Dom Pomocy Społecznej w SŁUPI PACANOWSKIEJ Dom Pomocy Społecznej w RATAJACH SŁUPSKICH

Kwota 2 983,46 zł Kwota 2 987,04 zł Kwota 2 851,37 zł Kwota 2 750,00 zł

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta Buski Jerzy Kolarz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.25.362

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2010.55.395

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2010

 • DZ. URZ. 2011.25.360

  zarządzenie nr 5/2011 Starosty Buskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.449

  zarządzenie nr 3/2012 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo ? Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2012.

 • DZ. URZ. 2012.448

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.447

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.446

  uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.445

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.