Logowanie

DZ. URZ. 2012.488

Tytuł:

uchwała nr XV/101/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2011 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gniew, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Miejska w Gniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 488
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 3 lutego 2012 r. Poz. 488

UCHWAŁA NR XV/101/11 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2011 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gniew, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1,2,i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 1240 z 2009 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się uchwałę Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gniew, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych w następujący sposób: Uchyla się §14 ust. 1 i 2 uchwały Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2011 r., który otrzymuje nowe brzmienie: 1. Do udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie ? do należności pieniężnych podlegających wpłacie na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Gniew. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie

Walentyna Czapska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.638.5216

  uchwała nr XLVIII/398/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLIII/351/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2011.4.105

  uchwała nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2011.138.1557

  uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/116/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/99/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Marcinowice, jak również jednostkom podległym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/ 6 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jesdnostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

  Mam zaległości wobec ZUS (składki), czy jest jakaś szansa by wystąpić o umorzenie ich lub rozłożenie na raty? W jakim trybie i na jakich warunkach można to zrobić?

 • Odroczenie zapłaty wpisu sądowego

  Czy jest możliwość, by wpis sądowy w sprawie gospodarczej z powództwa cywilnego o zapłatę uiścić w przedłużonym terminie np. po 6 miesiącach od daty wyznaczonej (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Rozłożenie na raty kosztów sądowych

  Czy po otrzymaniu postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych tj. "od wpisu od pozwu ponad 1000 zł", mam obowiązek niezwłocznej wpłaty w/w kwoty, czy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.487

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty działek nr 1/1, 5, 15, 16/1, 16/2, 18/2 i 23/4 w obrębie Klecewo w gminie Gardeja.

 • DZ. URZ. 2012.486

  uchwała nr X/87/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu Sołectwa Małe Chełmy

 • DZ. URZ. 2012.485

  uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu Sołectwa Lubnia

 • DZ. URZ. 2012.484

  uchwała nr X/85/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu Sołectwa Leśno

 • DZ. URZ. 2012.483

  uchwała nr X/84/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu Sołectwa Kosobudy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.