Logowanie

DZ. URZ. 2012.493

Tytuł:

uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 493
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 3 lutego 2012 r. Poz. 493

UCHWAŁA NR XIII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej Na podstawie art. art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. w 2002r.: Dz.U.Nr 23 poz. 220, Dz.U.Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U.Nr 153 poz. 1271; zm. w 2003r.: Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; zm. w 2004r.: Dz.U.Nr 102 poz. 1055, Dz.U.Nr 116 poz. 1203; zm. w 2005r.: Dz.U.Nr 172 poz. 1441, Dz.U.Nr 175 poz. 1457; zm. w 2006r.: Dz.U.Nr 17 poz. 128, Dz.U.Nr 181 poz. 1337; zm. 2007r.: Dz.U.Nr 48 poz. 327, Dz.U.Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; zm. w 2008 r.: Dz.U.Nr 180, poz.1111, Dz.U.Nr 223, poz. 1458; zm. w 2009 r.: Dz.U.Nr 52, poz. 420, Dz.U.Nr 157, poz. 1241; zm.w 2010 r.: Dz.U. Nr 28, poz. 142, Dz.U.Nr 28, poz.146, Dz.U.Nr 106, poz.675, Dz.U.Nr 40, poz. 230; zm. w 2011 r.: Dz.U.Nr 117, poz. 679, Dz.U.Nr 134, poz. 777, Dz.U.21, poz.113) oraz art.146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz.651, Dz.U.; zm. w 2010 r.: Dz.U.Nr 106, poz. 675, Dz.U.Nr 143, poz. 963, Dz.U.Nr 155, poz. 1043, Dz.U.Nr 197, poz. 1307, Dz.U.Nr 200, poz. 1323; zm. w 2011 r.: Dz.U.Nr 106, poz. 622, Dz.U.Nr 115, poz. 673, Dz.U.Nr 129, poz. 732, Dz.U.Nr 130, poz. 762, Dz.U.Nr 135, poz. 789, Dz.U.Nr 187, poz. 1110) uchwala się co następuje : § 1. Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, w wysokości 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie

Kazimierz Gorlewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1910

  uchwała Nr LIX/498/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1596

  uchwała nr 285/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1127

  uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Brojce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/248/2009 Rada Miejska w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie:ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarów w wyniku ich podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2756

  uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w zwiazku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.492

  uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.491

  uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2012.490

  uchwała nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/45/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gniewie wykonywania niektórych zadań Gminny oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.489

  uchwała nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gniew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. 2012.488

  uchwała nr XV/101/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2011 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gniew, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.