Logowanie

DZ. URZ. 2012.514

Tytuł:

uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-06
Organ wydający:Rada Gminy Liniewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 514
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 6 lutego 2012 r. Poz. 514

UCHWAŁA NR XIV/78/2011 RADY GMINY LINIEWO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii

Na podstawie art. 18ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 10 ust 1-3 w związku z art.7 ust 2 ustalony z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z późn. zm). Rada Gminy Liniewo na wniosku Wójta Gminy uchwala, co następuje: § 1. Pozbawia się dróg : 1) 196004G-Kobyle-Białe Błota - gr. Gminy - stacja Kolejowa Głodowo 2) nr 196005G ? Pogódki - Białe Błota - Stefanowo kategorii dróg gminnych. § 2. Drogi wymienione w §1 zalicza się do dróg wewnętrznych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Szarmach
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.189.5266

  uchwała nr 598/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie pozbawienia ulicy Pocztowa dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.189.5267

  uchwała nr 599/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie pozbawienia ulic Harcerska i Raczkowizna dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2834

  uchwała nr XX/150/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 marca 2012r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.229.2

  uchwała nr VII/53/11 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.264.3

  uchwała nr XXIV/193/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Zjazd z drogi publicznej

  Mam pytanie dotyczące drogi publicznej. Droga, z którą graniczy moja działka jest drogą publiczną. Część działek, których jest wydzielona ta droga jest własnością (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.513

  uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.512

  uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Liniewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2012?2018

 • DZ. URZ. 2012.511

  uchwała nr X / 81 / 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011r. W sprawie: zmian w uchwale nr II/14/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2011, zmienionej uchwałą nr III/28/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 22 lutego 2011 r., uchwałą nr IV/37/ 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą nr V/44/ 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 10 maja 2011 r., uchwałą nr VII/59/ 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. oraz uchwałą nr VIII/73/ 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 12 września 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.510

  ogłoszenie Starosty Nowodworskiego na podstawie art. 24 a, ust. 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku (jednolity tekst Dz. U. 240, poz. 2027 z 2005 roku).  OGŁASZAM

 • DZ. URZ. 2012.509

  ogłoszenie Starosty Nowodworskiego na podstawie art. 24 a, ust. 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku (jednolity tekst Dz. U. 240, poz. 2027 z 2005 roku).  OGŁASZAM


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.