Logowanie

DZ. URZ. 2012.576

Tytuł:

uchwała nr IX/87/2011 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuchomie i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-09
Organ wydający:Rada Gminy Tuchomie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 576
Hasła:pomoc materialna dla uczniów lub studentów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 576

UCHWAŁA NR IX/87/2011 RADY GMINY TUCHOMIE z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuchomie i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 90m i art.90 n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Gminy Tuchomie, uchwala co następuje: § 1. Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuchomie i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuchomie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Bezhubka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.172.280

  uchwała nr XLVII/473/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/87/12 Rady Gminy Bełżec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bełżec.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X.86.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 27 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barciany

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 0007.38.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.575

  uchwała nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2012.574

  uchwała nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bytowie

 • DZ. URZ. 2012.573

  uchwała nr XVII/175/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/144/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku dotyczącej ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.572

  uchwała nr XVII/165/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2012.571

  uchwała nr XII/172/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej funkcjonującej w Sławoszynie i zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej w części dotyczącej lokalizacji Filii w Sławoszynie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.