Logowanie

DZ. URZ. 2012.605

Tytuł:

uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-20
Organ wydający:Rada Gminy w Oksie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 605
Hasła:podatki,opłaty i ceny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 pażdziernika 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku /M.P.Nr 95 poz.969/ z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty 55,00 zł za 1 q. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Bełtowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.327.3537

  uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.

 • DZ. URZ. 2010.24.191

  uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2711

  uchwała Nr XII / 80 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2297

  uchwała Nr XXXVII/339/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5388

  uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego na obszarze gminy, na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.604

  ogłoszenie nr 2/12 Starosty Włoszczowskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

 • DZ. URZ. 2012.603

  ogłoszenie nr 1/12 Starosty Włoszczowskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie.

 • DZ. URZ. 2012.602

  uchwała nr XIV/96/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.601

  uchwała nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.600

  uchwała nr XV/87/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.